Verklaring omtrend gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

Scouting Heenetrecht conformeert zich aan het huishoudelijk reglement dat Scouting Heenetrecht opgesteld heeft. Hierbij hoort ook het VOG beleid. Het beleid bevat informatie over de gedragscode en het protocol grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast beschikt Scouting Heenetrecht over een vertrouwenspersoon. 

Onder het menu contact is het vertouwenspersoon van Scouting  Heenetrecht vinden. Ook via: https://www.scoutnet.nl/~heenetrecht/index.php/contact/6-herman is de mogelijkheid contact op te nemen.

De gedragscode is te downloaden via: Gedragscode https://www.scoutnet.nl/~heenetrecht/images/Documents/Gedragscode.pdf   

Het Protocol grensoverschrijdend gedrag is te downloaden via: https://www.scoutnet.nl/~heenetrecht/images/Documents/Protocol-grensoverschrijdend-gedrag.pdf