Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie per kwartaal kost € 45,30 per persoon. Wij proberen onze vereniging zo toegankelijk mogelijk te maken door de kosten laag te houden. Soms is dit niet genoeg, voor deze situatie zijn we aangesloten bij het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

 

Meer informatie is te vinden op: www.jeugdsportfonds.nl

 

Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten wij ons in voor alle kinderen die opgroeien in armere gezinnen. We bieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken.

Meer informatie is te vinden op: www.samenvoorallekinderen.nl 


Incasseren met SEPA machtiging.
Omdat Scouting Heenetrecht enkel met vrijwilligers werkt willen wij de administratieve belasting zo laag mogelijk te houden. Dit kan door middel van een automatisch incasso. Wij gaan er van uit dat nieuwe leden hier voor kiezen. 

Bij/na inschrijving ontvangen de ouders/verzorgers een SEPA machtiging welke ondertekend dient te worden om de machtiging af te geven.

De contributie wordt in de laatste week van elk kwartaal VOORAF geïndDit betekent dat de contributie voor het lidmaatschap niet achteraf wordt betaald.

Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de penningmeester. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.

Afboeking
De momenten van afschrijving vindt u op de website. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken. Terugboeken? Neem contact op met uw bank.

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese Incasso-opdracht tegen te houden. Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de penningmeester en de machtiging intrekken uiterlijk vier weken voor het einde van het kwartaal. Houdt rekening met enige tijd voor verwerking.

Let op!

Facturen die eerder zijn ontstaan dan de datum op de SEPA-machtiging kunnen NIET geïncasseerd worden. SOL staat dit niet toe. Daarom dient u er zelf nog voor te zorgen middels een eigen overschrijving, dat deze facturen worden overgemaakt. Uw eigen openstaande facturen kunt u inzien in SOL via uw SOL-account/Mijn Scouting/Basisgegevens/Facturen. Na ontvangst van uw betaling meldt de penningmeester in SOL dat de betaling is voldaan.

  

Activiteiten
Heeft u uw kind ingeschreven voor een activiteit in SOL? Dan worden ook die bedragen middels de SEPA machtiging zoveel als mogelijk rondom de 28e van de maand geïnd. Indien u betaalt middels de eigen overschrijving, verwachten wij van u dat u zelf het bedrag voor de activiteit overmaakt.

 Kampen

 

Prijzen zijn per persoon en worden ieder jaar vastgesteld.

De prijzen zijn gebaseerd op voorgaande jaren en kunnen wijzigen. Neem contact op met de speltakken voor de exacte prijzen.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Scouting Heenetrecht is een vereniging voor en door vrijwilligers. De penningmeester is niet altijd in de gelegenheid uw mail direct te beantwoorden. Er wordt naar gestreefd om binnen 5 dagen uw mail te verwerken.

Rekeninggegevens: NL44 RABO 0362 6035 96 tnv Scouting Heenetrecht