Aanmelding voor Mail + Web diensten

Introduktie...

Hier kunt u aanmelden voor een extra adres van de @scoutnet.nl mailserver (van de max. 10 adressen die er per groep beschikbaar zijn) op de server van ScoutNet Nederland.
Voor de duidelijkheid: dit gaat dus om acounts voor bv onderdelen, functies, groepsblad, organisatie-teams e.d.; persoonlijke accounts kan je via een ander formulier aanvragen op je persoonlijke lidnummer.

ScoutNet web- en mail-services zijn alleen bedoeld voor aan scouting gerelateerde zaken. Bij misbruik kan de service beeindigd worden.

Vul dit formulier zo volledig en correct mogelijk in. Onvolledige of foutieve formulieren kosten ons te veel tijd en zullen NIET in behandeling genomen worden.

Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld, gewoonlijk binnen enkele dagen. U krijgt van ons bericht als het zo ver is. Als u na meer dan een week nog niets van ons gehoord heeft, neem dan even contact met ons op. Ook wanneer u een vraag heeft kunt u contact op met ScoutNet Nederland via helpdesk@scoutnet.nl.

Bedankt voor het gebruiken van de ScoutNet Nederland services !

Voorbeeld...

Let op:

Iedereen die iets met Scouting in Nederland te maken heeft kan een e-mail account aanvragen, zowel voor privé-mail als voor een groter Scouting-verband (groep, district, ...). Web-ruimte daaraantegen is vooral bedoeld voor het plaatsen van groeps-pagina's (en onderdeelspagina's, groepsbladen etc) en mag niet worden gebruikt voor niet aan Scouting gerelateerde zaken.

Nieuwe gebruikers formulier...

Gewenste gebruikersnaam op de @scoutnet.nl server:


NB: Dit wordt zowel je e-mail adres, als de naam van je web-directory onder http://users.scoutnet.nl/
(minimaal 2 karakters, maximaal 20; geen spaties; ook de volgende tekens kunnen niet: ,;:@'`"!?*&^%$()[]{}\/|<>~ en non-ASCII tekens zoals letters met accenten)

Gewenst paswoord voor deze gebruiker:


(minimaal 6 karakters, maximaal 20; geen spaties)

Over wachtwoorden: dit is in grote lijnen hoe het werkt, niet alleen bij ons maar in het algemeen:

Met een ingewikkelde sleutel coderen we het wachtwoord dat je opgeeft en slaan dat op in een bestand. Iedere keer dat je inlogt, wordt het wachtwoord dat je aan de server geeft opnieuw gecodeerd en vergeleken met het gecodeerde wachtwoord in de wachtwoord file op de server. Zijn ze gelijk dan krijg je toegang tot de server. Het is vrij eenvoudig om met de ingewikkelde sleutel wachtwoorden te coderen, maar bijna ommogelijk om wachtwoorden te decoderen. Helaas kan het gebeuren dat de file met gecodeerde wachtwoorden in verkeerde handen valt, maar we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dit gebeurt. Voor het geval het toch mocht gebeuren, hebben we jullie hulp nodig.

Op dat moment komt de extra codering in actie, de wachtwoorden zijn immers gecodeerd en niet direct te lezen uit de wachtwoord file. Terugcoderen is erg lastig gemaakt, dus zou je zeggen geen probleem. MAAR: door nu een hele lijst met voor de hand liggende wachtwoorden te proberen (dus woord uit de lijst nemen, coderen en vergelijken), zijn de zogenaamde "slechte wachtwoorden" te kraken. Voor de hand liggende woorden zijn de 100.000 meest vookomende zelfstandig naamwoorden in het nederlands en engels, scouting termen: "kabouter", "welpen", "pionieren", "scouting", enz. Maar ook je gebruikersnaam in hoofdletters, of veel gebruikte wachtwoorden zoals je geboorte datum, "qwerty", "1234", o.i.d. Zodra een van die woorden, na codering overeenkomt met dat wat in de wachtwoord file staat, is je wachtwoord gekraakt.

We verzoeken je daarom om geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebuiken. In plaats van "kabouter" zou je dus "Ka7Bo1Ut1Er" kunnen nemen. Dit kun je onthouden omdat de kabouters voor 7-11 jaar zijn en je steeds in segmenten met drie tekens werkt. Twee letters van het woord, waarvan de eerste een hoofdletter is gevolgd door 1 van de cijfers uit 7-11 jaar. Het is een stuk lastiger om wachtwoorden van dit type te raden door uitproberen. Daarnaast is het voor iemand die over je schouder meegekeken heeft en 3 tekens gezien heeft, niet 1-2-3 mogelijk om op het wachtwoord verder aan te vullen. Bij "kab" is dat al een stuk gemakkelijker.

Natuurlijk dient hierbij nog vermeld te worden dat de in deze uitleg genoemde wachtwoorden natuurlijk geen goede wachtwoorden zijn omdat ze hier genoemd worden. Kies dus iets volgens deze uitleg, maar niet uit deze uitleg!


Uw huidige e-mail adres


zet e-mail forwarding aan geen forwarding
(voor "forwarding" en voor onze administratie)
Verplicht ! Zelfs als u de mail niet automatisch wilt laten doorsturen, dan nog willen wij een contact-persoon hebben voor als er iets te melden is (al was het maar om te kunnen melden dat de aanvraag verwerkt is).

Uw volledige naam:


Voor groepsaccounts graag de naam van de contactpersoon/webmaster.

Volledige naam van de Scoutinggroep of organisatie-eenheid binnen Scouting:

Zonder groep ingevuld is het voor ons niet te controleren of je wel Scouting lid bent, en of die groep al meer ScoutNet adressen heeft voor het geval dit een groepsaccount betreft. (persoonlijke accounts naast een groepsaccount kunnen natuurlijk wel, maar meerder groeps- of onderdeelsaccounts alleen alleen voor betalende leden van ScoutNet).

Scouting Nederland Akela-registratienummer


Bij groepsaccounts moet hier het groepsnummer worden ingevuld, en ook regio's admiraliteiten en landelijke activiteiten hebben zo'n identificatienummer. Maar met RSA nummers kunnen wij niets, bovendien kan een afdeling alleen een account aanvragen naast het groepsaccount en niet als aparte eenheid.
Zowel het 6-cijferige (oude) groepsnummer (gewest.district.groep) als het nieuwe 4-cijferige Akela-registratienummer is toegestaan.
Voor bv een site van een regio-activiteit moet hier het nummer van je regio staan. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of je als organisatie team zelf een site namens de regio mag maken, of dat je dit aan regio-bestuur of regioraad moet voorleggen.


Geef ons even (onder normale omstandigheden hooguit een week) om uw aanvraag te verwerken.