VERKENNERS

De verkenners hebben een eigen site in beheer:

http://members.lycos.nl/verkennersgoirle/