Vervoer

Acties

Overvliegen

Pesten

Vervoer

Bij een bijzondere activiteit als zwemmen of museumbezoek zijn wij afhankelijk van auto’s. Daarom doen wij een dringend beroep op u omdat zonder de hulp van ouders dit niet mogelijk is. U krijgt ruim van tevoren te horen wanneer wij hulp nodig hebben.

 

Acties

Ook Scouting ontkomt niet aan dit fenomeen. We kennen diverse acties om de contributie zo laag mogenlijk te houden.

Jantje Beton                         : De collecte wordt gedaan door oudere leden, leiding, ouderraad en bestuur (voorjaar)

Heitje voor Karweitje          : Een klusje bij iemand en er een kleine bijdrage voor terugkrijgen. Deze actie is voor Bevers,        Kabouters en Welpen (herfstvakantie)

Nationale Scouting Loterij : Iedereen binnen Scouting probeert loten te verkopen.

                                               (vanaf eind maart)

We vragen ook hier om allemaal mee te doen, anders is scouting onbetaalbaar.

 

Overvliegen

Bij iedere speltak zullen de oudste leden hun nest verlaten, zij gaan overvliegen. Dit

alles op de 3e zaterdag na de zomervakantie. Dit alles gebeurt in onze centrale hal waarbij iedere speltak de overvliegers op een ludieke wijze laat vertrekken.

 

Pesten

Scouting St. Willibrord accepteert op geen enkele wijze pestgedrag en natuurlijk hopen wij, net als iedere andere vereniging, dat dit niet gebeurt. Wij letten er als leiding op, maar zien niet alles. Mocht het zo zijn dat uw kind thuiskomt met het verhaal dat hij gepest wordt zouden wij het prettig vinden om direct contact met ons op te nemen, zodat wij gaan proberen om het op te lossen.