Wie zijn de gidsen?

De gidsen zijn meiden van 11 tot 14 jaar, en komen iedere zaterdagmiddag op de scouting om van alles te ondernemen. De gidsengroep bestaat gemiddeld uit zo'n twintig meiden. Uiteraard hebben ze ook de beschikking over een groepje leiding. Momenteel bestaat de leidinggroep uit 5 personen. In tegenstelling tot de jongere speltakken binnen de scouting draaien de gidsen niet in een thema verhaal. De meiden hebben wat meer in te brengen, en kunnen dus voor een deel zelf bepalen wat ze gaan doen.

De gidsengroep is onderverdeeld in een aantal subgroepjes, rondes genaamd. Iedere ronde staat onder leiding van een rondeleidster(laatste jaarsgids), die wordt bijgestaand door een hulprondeleidster. De rondeleidster heeft een aantal verantwoordelijkheden. Zo is ze verantwoordelijk voor het afmelden van de gidsen uit haar ronde. Ook moet ze er op kamp en weekenden op toezien dat het koken goed gebeurt, en dat de corveetaken worden uitgevoerd.

Wat doen de gidsen?

Zoals hierboven al vermeld draaien de gidsen niet binnen een themaverhaal. Ze doen allerlei verschillende programma's. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kookles krijgen, of leren hoe ze EHBO moeten toepassen. Ook een middagje film kijken of zwemmen staat op het jaarprogramma. Daarnaast moet iedere ronde een maal per jaar zelf een programma maken.

Zaterdagen

Een zaterdagmiddag bij de gidsen begint om 14.00 met het openen. De gidsen staan dan in een cirkel voor de vlag. Een van de geinstalleerde gidsen hijst de vlag en daarna wordt door de gehele groep een vlagsalut uitgebracht. Na het salut wordt het gidsenlied gezongen. Hierna vertellen de rondeleidsters welke gidsen afwezig zijn.

Na de opening wordt het programma van die middag door de leiding vertelt. Dit kan van alles zijn. Zo gaan ze bijvoorbeeld regelmatig naar de bossen. Spelen die daar gespeeld worden zijn onder andere vlagverovertje en sluipertje. Het kan ook zijn dat de meiden instructie krijgen. Zo staan er in het jaarprogramma instructie koken, sjorren, routetechnieken en EHBO. Wanneer ze door het weer binnen moeten blijven wordt er bijvoorbeeld een film gekeken of gaan ze knutselen.

De zaterdagmiddag wordt afgesloten met het strijken van de vlag en het voorlezen van het logboek. Het logboek is een multomap waarin diegene die geopend heeft een stukje schrijft over de middag. Samen met een tekening/collage geeft het een goed beeld van hoe de gids de middag heeft beleeft.

Weekenden

Drie maal per jaar gaan de gidsen op weekend. De eerste maal is tussen sinterklaas en kerstmis. Om de ouders beter te leren kennen, en aan de ouders een kans te bieden de leiding te leren kennen, wordt op vrijdagavond een gezamelijk spel gedaan. Hierbij moet dan gedacht worden aan een spel als levend cluedo, of een diner samengesteld en gekookt door de gidsen. Op zaterdagavond vindt de jaarlijks sinterkerstsuprise plaats. Dit is altijd goed voor leuke gedichten, moeilijk te openen suprises en veel gezelligheid.

Het tweede weekend van het jaar vind in maart of april plaats. Ook dit is nog een weekend op het gebouw. De activiteiten van het weekend verschillen van jaar tot jaar. Zo is er een keer een sportmiddag geweest, of hebben de gidsen taarten gemaakt. Ook zijn ze een keer gaan bowlen.

Verschillend van jaar tot jaar is ook het gidsen/verkennerweekend. Het weekend samen met verkenners (jongens van 11 tot en met 15) vind niet ieder jaar plaats. Het hangt af van het jaarprogramma van beide groepen of en wanneer dit plaatsvind. Meestal is dit al een buiten weekend. wat dat inhoudt lees je hieronder.

Eenmaal per jaar, meestal in mei, gaan de gidsen op weekend in de bossen. Op vrijdagavond wordt er dan verzameld op het HK. Hier wordt de aanhangwagen geladen met tenten, kookspullen en ander kampeermateriaal. De bagage van de meiden wordt goed stevig achter op de fiets gebonden. Nadat alles is gepakt rijden zijn naar een terrein in de bossen van Nieuwkerk. Daar aangekomen worden de tenten opgeslagen en het kampterrein ingericht. Zo is er bijvoorbeeld geen echte wc, maar een wc tent met daarin een chemisch toilet. Ook wordt er een kampvuur gemaakt waarom heen 's avond gezeten en gezongen wordt. Het hele weekend wordt zo in de buitenlucht doorgebracht. Zelf het avondeten moet vaak op een kampvuurtje worden bereidt.

Zomerkamp

De afsluiting van het jaar is het zomerkamp, ergens op in de bossen in Nederland. Het kamp vind meestal plaats in de eerste week van de bouwvakantie. Het kamp is altijd van zaterdag tot en met zaterdag.

Voorbereiding

De voorbereiding voor het kamp beginnen in januari met het verzinnen van het thema. In de maanden hierna worden de programma's en het verhaal van het thema verder uitgewerkt door de leiding. Rond mei is het draaiboek klaar en kan begonnen worden aan het knutselen en verzamelen van de benodigdheden. Een week voor het kamp worden alle kampeerspullen verzameld en ingepakt. Op vrijdagavond wordt de vrachtwagen met de spullen voor het kampterrein geladen. Alle bagage moet dan zijn ingeleverd. De oudste gidsen gaan onder begeleiding van een of twee leiding alvast vooruit om de eerst vracht mee te lossen en de spullen 's nacht te bewaken.

Vertrek

Op zaterdagochtend is het vaak al vroeg verzamelen voor de overige gidsen en de leiding om de fietstocht naar het kampterrein aan te vangen. Na een kleine inspanning en de altijd aanwezige lekke band komen de gidsen op het einde van de middag aan op het inmiddels door de oudste gidsen ingerichte kampterrein.

Het kampterrein

Het kampterrein van de gidsen is meestal een groot stuk bos wat gedeeld wordt met de andere oudere speltakken van de scouting. Door de oudste gidsen en de leiding wordt op de zaterdag van vertrek hard gewerkt om het kampterrein in te richten. De inric"hting bestaat uit de slaaptenten van de rondes en hun bijbehorend kampement. Dit wordt door de gidsen zelf in elkaar gezet met hout en touwen. Aan het kampement wordt door de gidsen gekookt en gegeten. Moeten de dames naar het toilet dan is er de beruchte hudo. Een groot gat in de grond met een gemakkelijke zit erboven gemaakt. Ook aanwezig op het terrein is de wastent. Naast de spullen van de rondes staan er ook twee tenten van de leiding. Een slaaptent en een staftent. In deze laatste worden alle voorbereiding voor de programma's getroffen en kan overleg plaatsvinden. Uiteraard ontbreekt de gehele week ook het kampvuur niet.

Programma's

De programma's op kamp staan allemaal in het thema van de week. Iedere dag begint met het opstaan om 08.30. Nadat het onbijt is genuttigd en de corvee is gedaan kan worden begonnen met het ochtendprogramma. Ook na de lunch wordt aan de gidsen een programma aangeboden. Dit duurt meestal tot 17.00. Hierna moet er door de gidsen zelf worden gekookt. Uiteraard onder een toeziend oog van de leiding. Nadat de maaltijd is genuttigd moet er worden afgewassen. Dan breekt voor sommige het leukste moment van de dag aan, het vrije uur met de verkenners. Na het vrije uur is het dan tijd voor het avondprogramma. Dit duurt meestal tot 23.00 waarna nog even bij het kampvuur wat wordt gedronken.

Over de gehele week genomen zijn de programma's een mix van verschillende zaken. Zo zijn er actieve en rustige programma's, maar is er ook altijd een cultureel uitstapje. Ook is er ieder jaar weer een gezamelijk dag met de verkenners, en hebben de meiden de woensdagochtend voor zichzelf.

Eten en drinken

De boodschappen die nodig zijn op het kamp worden gehaald door een groep verstandelijke gehandicapten van Amarant. Zij verzorgen de gehele fourage voor scouting Goirle tijdens de kampweek. De gidsen kunnen voor iedere maaltijd de benodigheden ophalen bij de fouragetent. De maaltijd zijn afwisselend en er wordt voor gezorgd dat de gidsen genoeg kunnen drinken gedurende de dag. 's Avond in de tent word door de gidsen zelf ook nog genoten van chips, snoep en drinken, wat ze hebben meegenomen van thuis.

Terugkomst

De laatste dag van het kamp is meestal vroeg opstaan om de laatste spullen op tijd de vrachtwagen in te krijgen. Deze rijdt meestal om 09.00 al weer weg. Nadat alle spullen zijn ingeladen wordt de thuisreis aangevangen. Dit kan per fiets zijn, als het niet te ver fietsen is, of met de auto. Bij terugkomst op het HK is het meestal snel gedaan. Iedereen is moe en voelt zich vies na een week druk programma in de bossen. Dus snel de bagage pakken en dan in bad.

Bagage

Een week alleen weg van huis zonder vereist dat de tas goed wordt gepakt. De meest essentiele spullen staan op de bagagelijst vermeld. Deze wordt enkele weken voor het kamp verstrekt. Voor een gids begint bij het inpakken al het kamp te spelen. Wat moet er wel mee en hoe krijg ik het er allemaal in. Want dat er meer mee wordt genomen dan noodzakelijk is regel. De uitzondering moeten we nog tegenkomen.

Contact

Ook al zijn de meiden dan al (beginnend) aan het puberen, ze vinden het allemaal leuk om een of meerdere kaarten van thuis te ontvangen. Een simpel berichtje is vaak al voldoende, alhoewel sommige ouders ook alle belevenissen van thuis op de kaart kunnen schrijven. De gidsen mogen zoveel kaarten sturen als ze zelf willen. Door de leiding wordt een kaart met postzegel verstrekt, de overige moeten van thuis worden meegenomen. Tijdens de kampweek is het niet mogelijk om als ouder te telefoneren met de dochter. Mochten zich bijzondere omstandigheden voordoen dan neemt de leiding contact op met de ouders. Naast het gebruikelijke kaartje is er ook de mogelijkheid om via het internet de verrichtingen van de gidsen te volgen. Iedere dag wordt op de website (www.degidsen.nl) een stukje met een aantal foto's geplaatst.

Leiding

Een gidsengroep bestaat ongeveer uit 20 meiden. Uiteraard hebben ze bij het draaien van programma's en weekenden en kamp begeleiding nodig. Hiervoor zorgt het leidingteam. Gestreeft wordt om iedere zaterdag met minimaal 3 personen leiding aanwezig te zijn. Momenteel bestaat de groep leiding uit 6 personen, 4 vrouwen en 2 mannen. Daar echter niet iedereen iedere zaterdag aanwezig kan zijn wordt vaak met drie personen leiding gegeven op een zaterdagmiddag. Uiteraard wordt met het samenstellen van het programma rekening gehouden met de bezetting van de leiding. Leiding draaien op een gidsengroep, en bij scouting Goirle in zijn algemeen, houdt meer in dan iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 aanwezig zijn. Je kunt er op rekenen dat minimaal een maal per maand een vergadering plaatsvindt. Hierin wordt programma gemaakt voor de komende weken en andere zaken besproken en op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn er nog apart vergadering voor weekenden en het kamp. Vooral het kamp eist veel tijd op in de laatste maanden voor de vakantie. Is er voor al deze zaken ruimte in de agenda van de leiding dan wordt ook nog verwacht dat er door enkele leden van het leiding team zitting wordt genomen in een algemene commissie. Deze commissies regelen veel voorkomende zaken en gezamelijke programma's. Denk hierbij aan een gezamelijk kerstviering of het regelen van alle kampaccomodaties. Het leiding zijn bij de gidsen moet gezien wordt als een hobby, deze mag tijd en geld kosten.

Contact

Voor meer informatie over de gidsen kun je kijken op www.degidsen.nl of een mailtje sturen naar info gidsen.