De organisatie

Scouting St. Willibrord is sinds juni 2008 een vereniging. Deze vereniging bestaat uit een viertal geledingen:

  1. Het dagelijks bestuur.  Deze houdt zich met name bezig met het maken van beleid in het algemeen, financiële zaken en onderhouden van contacten met gemeente, Scouting Nederland en overige instanties / organisaties.
  2. De Oudervertegenwoordiging. Vier ouders die namens de vier leeftijdsgroepen gevraagd en ongevraagd advies mogen geven in de groepsraad en dagelijks bestuur.
  3. De leiding. Deze groep vergadert maandelijks in het zogenoemde speloverleg. De agenda bevat met name punten die direct te maken hebben met het scoutingspel.
  4. De groepsraad. Deze bestaat uit alle leidinggevenden, oudervertegenwoordiging, bestuur en de overige stemgerechtigde vrijwilligers van Scouting St. Willibrord (bijvoorbeeld magazijnteam). De groepsraad is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Twee maal per jaar komt deze bijeen, waarin –volgen de statuten- verkiezingen gehouden worden voor het bestuur eb de begroting / jaarverslagen worden vastgesteld.

In het dagelijks bestuur hebben momenteel zitting:

Verder hebben wij nog enkele functionarissen die wij ook nog even willen benoemen.