De geschiedenis van scouting Goirle in een notendop...

1936-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-nu.

Op 11 maart 1936 werd de "R.K. Verkennersgroep St.Willibrord, aangesloten bij de Ned. Padvinders" opgericht door de toenmalige kapelaan van de parochie St.Jan te Goirle, P.Brands.

De groep is erkend en ingeschreven onder nummer 687 op 17 april 1936 door het nationale hoofdkwartier van de Kath. Verkenners: 17 april is dus de officiële oprichtingsdatum.

De wieg van de groep stond aan de Molenstraat 1 in Goirle. Het daar gelegen pand, wat ondertussen is afgebroken, met de erachter gelegen bergruimte, werd voor de tijd van 3 jaar gehuurd van de heer Tinus Adams voor de som van fl 1,50 (= € 0,68) per week.

De groep bestond uit 18 verkenners en 12 welpen. De leiding was in handen van een hopman (Adr. v.d. Laar), 2 vaandrigs en 2 welpenleidsters. Verder was er de aalmoezenier, de groepsdokter en een groepscommissie.

Het home van de welpen was op de zolder van het oude zusterklooster hoek Bergstraat - Tilburgseweg (Het latere instuifgebouw - nu ook afgebroken).

In 1937 werd het eerste zomerkamp gehouden in Lage Mierde. Dat de verkennerbeweging als elitair werd beschouwd mag blijken uit de redevoering van de toenmalige burgemeester van Lage Mierde bij het sluitingskampvuur (!). Hij maakt hierin gewag van het heuglijke feit dat door zijn initiatief het gelukt was de verkennersgroep St. Willibrord uit Goirle voor hun zomerkamp naar de gemeente te halen....

In 1937 wordt ook een bezoek gebracht aan de wereldjamboree in Vogelenzang.

In 1938 werd het echte eerste zomerkamp georganiseerd naar Arcen (Limburg), waar ook toen al de brouwerij werd bezocht.

In 1939 werd een begin gemaakt met een voortrekkers-stam (verkenners boven de 17 jaar). Als naam werd gekozen: "Acille Ratti".

Eind 1940 werd de hele verkennerbeweging door de Duitse bezetter stilgelegd. Tot 1944 was het ijzig stil rond de groep. Op 10 april 1945 vond de officiële heroprichting plaats. Dan heeft de groep 24 verkenners en 11 welpen.

Eind 1945 werd de voortrekkers-stam weer opgericht en men nam de naam: "Florentius-stam" aan. De naam was een eerbetoon aan Floran Vekemans, een in de bossen van Nieuwkerk vermiste (en waarschijnlijk gesneuvelde) Goirlese verzetsstrijder. Deze stam bestaat tot 1959.

1946: In dit jaar werd een nieuw hoofdkwartier betrokken aan de Fabrieksstraat in de oude smederij van de Tilkamwol (oude jutespinnerij, nu vrije markt).

In de zomer van dit jaar werd de eerste fancyfair gehouden t.b.v. de St. Willibrordgroep, op het terrein achter de St. Jan. De netto-opbrengst een voor die tijd gigantisch bedrag van fl 2.500,- (= € 1136,-) Van de opbrengst worden de eerste tenten, pannen, sjormateriaal en dergelijke aangeschaft.

Het zomerkamp werd dit jaar gehouden in Wernhout.

Eind 1946 begon er bij de verkenners een enorme activiteit. Naast de St. Willibord met 2 verkennergroepen, was de Franciscusgroep ontstaan, voornamelijk uit jongens van de vroegere JONGE WACHT en PIONIERS. De Franciscus begon vrijwel meteen met 2 verkennergroepen, maar de tweede groep heeft niet lang bestaan.

1947: Begin van dit jaar moest de groep het hoofdkwartier in de Tilkamwol verlaten. Er werd toen enkele maanden gewerkt vanuit de zolder van de meisjesschool aan de van Hessen-Kasselstraat ( is afgebroken). Hierna verhuisde de groep naar het stationsgebouw van de N.S. aan de Fabrieksstraat.

Het zomerkamp werd in Baarle-Nassau gehouden.

1948-1950: Uit deze jaren is niet veel overgeleverd. Er vond een wisseling van hopman plaats en door gebrek aan leiding komen de activiteiten op een laag pitje te staan. Er is op het eind van 1950 nog nauwelijks sprake van een georganiseerde jeugdbeweging.

1951: Dankzij het doorzettingsvermogen en de werklust van de nieuwe leiding - Wim van Boxtel, Jan Vekemans en Jan Brock – komt de St. Willibrord weer goed van de grond. Met de installatie van een paar nieuwe welpenleidsters is de stijgende lijn definitief ingezet. Dit jaar krijgt de groep een nieuwe aalmoezenier: Kapelaan P. v. Beers.

1952: De welpen hebben hun thuisbasis op de zolder van het schaftlokaal van de firma van Puyenbroek op de hoek van de Bergstraat en de Watermolenstraat.

Het kamp werd georganiseerd in Westelbeers. Het vervoer ging niet per luxe touringcar, maar in een vrachtwagen van de firma van Puyenbroek met een zeil voor de achterklep om te verhullen dat er personen vervoerd worden. Het was de gehele week mooi weer.

1953: De St. Willibrord had nog steeds geen eigen ruimte. Het Stationsgebouw aan de Fabrieksstraat zou worden afgebroken. Omdat de Jeugdraad, door de opbrengst van de fancyfair en de gemeentelijke subsidies over wat geld beschikte, werd besloten om een nieuw, eigen hoofdkwartier te bouwen. Dat was relatief eenvoudig omdat de afbraakmaterialen van het oude gebouw ter beschikking van de Jeugdraad werden gesteld. Pastoor van Riel bood een stukje grond naast de St. Jozef meisjesschool aan, wat eigendom was van de parochie St. Jan. Het stukje grond lag op de hoek St. Jansstraat – Kloosterstraat.

De welpen, verkenners, voortrekkers en gidsen maakten samen gebruik van dit nieuwe gebouw.

Het zomerkamp ging dit jaar naar Vorstenbosch.

Eind 1953 werd besloten tot het oprichten van een tweede welpenhorde, vanwege het enorme aantal aanmeldingen.

1954: Op de St. Jorisdag wordt aan de oprichter van Scouting St. Willibrord de Gouden Jacobsstaf uitgereikt vanwege zijn enorme verdienste voor de scouting.

1957: Het zomerkamp ging naar Well in Limburg. Een heuse samenwerking met de verkennergroep uit Middelbeers wordt gemeld tijdens dit zomerkamp.

Er werd deelgenomen aan de jaarlijkse Koempoelan in Overasselt. Dit waren bijeenkomsten van duizenden leiders en leidsters uit het gehele land. Tegenwoordig gebeurd dit nog steeds, maar dan heet het Scout-In.

1958: Het zomerkamp ging dit jaar naar Riethoven, waar men voor het eerst een kapeltent in gebruik nam.

1959: Door de niet aflatende inzet van de leiding steeg het aantal aanmeldingen en was de groep uitgegroeid tot 100 leden incl. leiding. De leiding ging wederom naar de Toepoelan in Overasselt alwaar Mgr. Bekkers van Den Bosch een H. Mis in de open lucht opdroeg en deze mis is de allereerste mis, die op TV is uitgezonden – bij de KRO.

1960: Het zomerkamp ging naar Bergeijk, samen met 2 welpenhordes. Er werd gedacht aan het opstarten van een nieuwe verkennergroep i.v.m. de grote interne doorstroming.

1961: De St. Willibrordgroep bestond 25 jaar. Dit werd gevierd in verkennerstijl: het feestprogramma werd geheel gemaakt en uitgevoerd door de leiding zelf. Ter gelegenheid van het jubileum bood burgemeester van Elsen van Goirle een patrouilletent aan.

Het zomerkamp ging met de hele groep naar Boekel.

1963: Het zomerkamp ging naar Stevensbeek.

1966: Het 30-jarig bestaan werd gevierd met een – zeer nat - zomerkamp in Vorstenbosch.

1967: Op 29 april werden de seniorenverkenners geïnstalleerd, waarmee rowangroep R.A.153 is opgericht. De leden waren T. Spijkers, J. Schrijver, W. Houtepen, R. Spijkers, K. van Iersel, J. Nouwens, N. v.d. Hout, T. Weijters en P de Keijzer. Zij waren de eerste afdeling met een eigen bestuur binnen de St. Willibrordgroep. Onder de St. Willibrordvlag varen vanaf nu de welpen, verkenners, rowans en gidsen.

1968: Er werd een tweede verkennergroep opgericht vanwege de enorme doorstroom van de 2 welpenhordes naar de verkenners. Die verkenners gingen dit jaar naar Oploo en Landhorst. De rowans gingen verdeeld in 2 groepen naar Overasselt en Luxemburg.

Het HK aan de St. Jansstraat moest worden uitgebreid vanwege de oprichting van de kabouters.

1969: Het zomerkamp ging naar Lierop en Riethoven en voor de rowans naar Slenaken in Limburg. Dit was het kamp waar de eerste maanlanding plaatsvond. Op 22 november opende de groepsleider de twee aangebouwde vleugels van het HK.

Eind 1969 werd de nieuwe meisjestak Sherpa’s opgericht. Zij ontstonden uit de oudste gidsen.

1970: Joop v.d. Berg nam afscheid met de Gouden Jacobsstaf. Onder zijn leiding zijn vele veranderingen doorgevoerd. Het zomerkamp ging naar Heeze.

1971: Scouting Nederland ontstond uit een fusie van 4 verenigingen. Ook moest de rowangroep zichzelf opheffen: de groep draaide al twee jaar zonder leiding.

1972: Het zomerkamp ging naar Riethoven waar de nieuwe aalmoezenier A. Pirenne voor het eerst ten tonele verscheen.

1973: Er kwam een nieuwe groepsleider in de persoon van J. Houtepen. N. v.d. Hout en J. Nouwens startten met een seniorengroep met het doel de heroprichting van de rowangroep.

1974: In dit jaar werden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een groepsstichting met huishoudelijk reglement, bestuur en oudercommissie. Het reglement werd in november 1974 goedgekeurd en trad in werking op 1 januari 1975.

 

Het overzicht tot hier is opgetekend uit het boekje wat ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan is uitgedeeld aan de leden van Scouting Goirle.

Wij zullen het overzicht binnenkort uitbreiden met de meest recente geschiedenis.