Contributie

Ook bij Scouting Goirle is contributie verschuldigd. Deze contributie wordt hoger naarmate een lid bij een oudere speltak komt.  Alle andere kosten (spelkosten op zaterdagmiddagen, alle maaltijden tijdens weekenden, huur locaties tijdens kamp, aanschaf tenten en materiaal, etc) zijn dus al verrekend.

De genoemde bedragen op deze pagina zijn van kracht per 1-2-2005.

De contributie is vastgesteld op de volgende bedragen:

speltak contributie per maand

Bevers (gemengd: 5 - 7 jaar)

10,10
Kabouters (meisjes: 7 - 11 jaar) 10,10
Welpen (jongens: 7 - 11 jaar) 10,10
Esta's (jongens en meisjes: 7-11 jaar) 10,10
Gidsen (meisjes: 11 - 14 jaar) 11,60
Verkenners (jongens: 11 - 15 jaar) 11,60
Sherpa's (meisjes: 14 - 17 jaar) 13,30
Rowans (jongens: 15 - 18 jaar) 13,30
Pivo's (gemengd: 17 - 21 jaar) 13,30

De gemeente Goirle heeft per 1-1-2005 het solidariteitsfonds opgeheven. De minder draagkrachtigen onder ons, maken wij attent op de
Stichting Leergeld Goirle en Riel

Postbus 68
5050 AB Goirle 
Tel. 013 - 5302111.