Quizvragen


 • Categorie: Archeologie, algemeen
 • Bron: DWEK Regiospel 2004, Betonstad
 • Gemaakt op: 19 maart 2004, laatste wijziging: 17 februari 2016

Onder iedere vraag staan steeds een aantal mogelijke antwoorden. De juiste antwoorden zijn cursief gedrukt.

De rivier de Nijl was de belangrijkste rivier van het oude Egypte.

 • waar
 • niet waar

De plek waar een archeoloog meestal werkt heet een opgraving.
 • waar
 • niet waar

Een archeoloog mag zelf uitkiezen waar hij een opgraving doet.
 • waar
 • niet waar

Alleen een archeoloog mag opgravingen doen.
 • waar
 • niet waar

Ook in Nederland zijn veel dingen om op te graven te vinden.
 • waar
 • niet waar


 
[Vorige] [Quizvragen]
[Home] [Email] [Sitemap]

HTML-Versie: © 1997-2016, Scouting Programma Site