SPS - Home

Vuurpijl Yell


  • Materiaal: geen
  • Bron: Kabouters, Scouting OPV-Schoonoord
We nemen allemaal een denkbeeldige vuurpijl in onze ene hand. In de andere hand nemen we een denkbeeldige aansteker.
We steken de vuurpijl aan met de aansteker en roepen daarbij twee keer "tjak".
Daarna brandt het lontje, we maken er een sissend geluid bij: "pssst"
De vuurpijl gaat de lucht in, we roepen: "woehsj!" en kijken de vuurpijl na.
De vurpijl ontploft: "knal!"
Het ziet er mooi uit, dus besluiten we de yell met: "ooohh".
HTML-Versie: © 1997-2016, Scouting Programma Site