SPS - Home

Schimmenspel


  • Spelduur: 10 minuten
  • Leeftijdsgroep(en): DWEK'ers (7-11), Scouts (11-15)
  • Opstelling: in een verduisterd lokaal
  • Aantal spelers: 8 - 16 - 32 - 64
  • Materiaal: laken, sterke lamp, voorwerpen, deuropening

Verduister het lokaal en hang een laken voor de deur. Plaats daarachter een sterke lamp. Eén van de kinderen, gaat naar de gang. Hij/zij krijgt de opdracht om iets uit te beelden (bijvoorbeeld een dier). Het resultaat is als schim zichtbaar op het witte doek. De andere spelers mogen raden wat uitgebeeld wordt. De gene die het als eerste goed geraden heeft, is de volgende die mag uitbeelden.

Nota bene

  • Om de mogelijkheden uit te breiden en het uitbeelden gemakkelijker te maken, zouden er een aantal voorwerpen zoals lepels, messen, bekers, enz. neergelegd kunnen worden.
  • Het is ook mogelijk de groep in twee teams te verdelen. De leiding beeldt dan dingen uit. Het team dat het goed raadt of het dichtste in de buurt zit, heeft één punt verdient. Wie heeft aan het einde van het spel de meeste punten verzameld?

HTML-Versie: © 1997-2016, Scouting Programma Site