SPS - Home

L'araignée dans la toile


Soyez comme une araignée dans sa toile, venir à la base des problèmes de votre unité organisationnelle. Faufilez-vous web en faisant tourner les fils corrects. Montrez votre organisation à travers un spin d'apporter les bonnes cordes en mouvement. Apprécier le résultat qui sonne comme une harpe.

L'araignée dans la toile


Étape 1: Plan sur les aspects

Breng de aspecten van je organisatieonderdeel in kaart, door iedereen allerlei aspecten van de organisatie te laten benoemen.
 

Étape 2: Classez les aspects

Classez les aspects que vous avez mentionnés à l'étape 1:

  • 1: Ces points méritent une attention au sein de notre organisation.
  • 2: Cet aspect est bon, mais il pourrait être mieux.
  • 3: Cette fonctionnalité fonctionne généralement bien.
  • 4: Cet aspect est très bien.

 

Étape 3: Tisser le Web

Probeer het aantal punten met het cijfer 1 te beperken tot de 4 punten die het meeste aandacht verdienen. Probeer door discussie helder te krijgen welke 4 punten dit zijn. Plaats de punten met het cijfer 1 in het midden van het stel vierkanten. Ga zo verder tot je de punten met het cijfer 4 aan de rand van het stel vierkanten kunt plaatsen.
 

Étape 4: Continuer à essuyer

De punten langs de rand van het vierkant kun je gebruiken om te communiceren met externen. De punten die langs de rand staan zou je bijvoorbeeld kunnen presenteren in je regio om andere groepen mee blij te maken. Ook kun je deze punten gebruiken als kernkwaliteiten bij communicatie met externe partijen.
 
De punten in het centrum verdienen de aandacht en dienen opgelost te worden. Het handigst is om hiervoor van te voren af te spreken wie plaats wil nemen in een werkgroep die aan de slag gaat om vooruitgang te boeken op deze punten en binnnen één jaar te presenteren op welke manier vooruitgang geboekt is en hoe iedereen zou kunnen bijdragen aan meer verbetering.
 


 
[Vorige / Arrière / Zurück / Previous] [International Version]
[ NL Nederlandse version] [ FR Version Française] [ DE Deutsche Version] [ GB English Version]
[Home] [Email] [Sitemap]

HTML-Version: © 1997-2016, Scouting Programma Site