SPS - Home

De spin in het web


Wees als een spin in het web, kom tot de kern van de problemen van je organisatie onderdeel. Weef je eigen web door het spinnen van de juiste draden. Toon je organisatie door als een spin de juiste snaren in beweging te brengen. Geniet van het resultaat dat klinkt als een harp.

De spin in het web


Stap 1: Breng de aspecten in kaart

Breng de aspecten van je organisatieonderdeel in kaart, door iedereen allerlei aspecten van de organisatie te laten benoemen.
 

Stap 2: Klassificeer de aspecten

Klassificeer de aspecten die je in stap 1 genoemd hebt:

  • 1: Deze punten verdienen aandacht binnen onze organisatie.
  • 2: Dit aspect gaat goed, maar het zou beter kunnen.
  • 3: Dit aspect functioneert meestal goed.
  • 4: Dit aspect gaat prima.

 

Stap 3: Weef het web

Probeer het aantal punten met het cijfer 1 te beperken tot de 4 punten die het meeste aandacht verdienen. Probeer door discussie helder te krijgen welke 4 punten dit zijn. Plaats de punten met het cijfer 1 in het midden van het stel vierkanten. Ga zo verder tot je de punten met het cijfer 4 aan de rand van het stel vierkanten kunt plaatsen. Soms is het mogelijk om verbanden te leggen, tussen punten die niet goed gaan en punten die juist heel goed gaan. Zulke inzichten kunnen verhelderend werken. Als je verbanden kan leggen tussen punten die goed gaan onderling, is dat ook nuttig, omdat je dat scherper krijgt waarom je organistatie onderdeel goed functioneert. Inzicht hebben in dit soort verbanden kan positieve motivatie opleveren voor iederen die actief is in je organisatie onderdeel. Ook kan het de interne en externe communicatie versterken.
 

Stap 4: Verder opweg

De punten langs de rand van het vierkant kun je gebruiken om te communiceren met externen. De punten die langs de rand staan zou je bijvoorbeeld kunnen presenteren in je regio om andere groepen mee blij te maken. Ook kun je deze punten gebruiken als kernkwaliteiten bij communicatie met externe partijen.
 
De punten in het centrum verdienen de aandacht en dienen opgelost te worden. Het handigst is om hiervoor van te voren af te spreken wie plaats wil nemen in een werkgroep die aan de slag gaat om vooruitgang te boeken op deze punten en binnnen één jaar te presenteren op welke manier vooruitgang geboekt is en hoe iedereen zou kunnen bijdragen aan meer verbetering.
 


 
[Vorige / Arrière / Zurück / Previous] [International Version]
[ NL Nederlandse version] [ FR Version Française] [ DE Deutsche Version] [ GB English Version]
[Home] [Email] [Sitemap]

HTML-Version: © 1997-2016, Scouting Programma Site