Afsluitende Barbecue - juli 2004

De nieuwe naam van ons clubgebouw wordt onthuld: 't Knooppunt
Verzonnen door Paula Huijgens

Wat indrukken van de barbecue....
Afscheid van Freek en Pasquelino, ook door de aanwezige scouts