Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden, te weten:

Aschwin van Wel (duo-voorzitter)
Jeroen Saan (duo-voorzitter)
Diana Apeldoorn-Snijder (secretaris)
Tom Bunck (penningmeester)
Elma Bosman (groepsbegeleider)

Info: bestuur@scoutingdiemen.nl

Speltakken

Direct contact opnemen met de speltak van uw kind, dit zijn de mailadressen:

Bevers: bevers@scoutingdiemen.nl
Welpen: welpen@scoutingdiemen.nl
Kabouters: kabouters@scoutingdiemen.nl
Verkenners/Gidsen: verkenners@scoutingdiemen.nl
Rowans: rowans@scoutingdiemen.nl
Sherpa's: sherpas@scoutingdiemen.nl
Pivo's: pivos@scoutingdiemen.nl
Groepsblad & Website

Groepsblad: detotempaal@scoutingdiemen.nl
Website: website@scoutingdiemen.nl

Postadres

Scouting Diemen
Aristide Briandstraat 1
1111 KE Diemen

E-mail algemeen:info@scoutingdiemen.nl

Vestigingsadressen & Telefoon

Adres hoofdgebouw:
Scouting Diemen
Emmastraat 12a
1111 EW Diemen

Telefoon:
020-6902356
(alleen tijdens opkomsten)


Adres dependance Diemerbos
Scouting Diemen
De blokhut
Diemerbospad 1
1111 PZ Diemen

Lid worden?

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@scoutingdiemen.nl

U krijgt dan altijd antwoord vanaf wanneer uw kind(eren) welkom is of dat ze een plekje op de wachtlijst krijgen. De wachtlijst wordt in volgorde van aanmelding bijgehouden. Als er plaats is bij de speltak kun je vrijwel meteen beginnen bij Scouting Diemen!

Opzeggen?

Per seizoen 2016-2017 wijzigt de datum voor opzeggingen; deze dienen dan voor 1 september binnen te zijn via info@scoutingdiemen.nl of schriftelijk bij het secretariaat: A. Briandstraat 1, 1111 KE Diemen.Is er niet voor deze datum opgezegd, betekent dat dat u voor het komende seizoen weer lid bent.

CONTRIBUTIE

BEVERS

De contributie voor Bevers (j/m 5-11) bedraagt EURO 100,- per jaar

WELPEN / KABOUTERS

De contributie voor Welpen (j 7-11) & Kabouters (m 7-11) bedraagt EURO 100,- per jaar

VERKENNERS / GIDSEN

De contributie voor Verkenners (j 11-14) & Gidsen (m 11-14) bedraagt EURO 100,- per jaar

ROWANS / SHERPA'S

De contributie voor Rowans (j 14-17) en Sherpa's (m 14-17) bedraagt EURO 120,- per jaar

PIVO'S

De contributie voor Pivo's (j/m 17-21) bedraagt EURO 75,- per half jaar (EURO 150,- per jaar)

OVERIGE KOSTEN

Eenmalige aanschafkosten voor Scouting Diemen-outfit

Scouting Diemen polo: EURO 16,-
Scouting Diemen sweater: EURO 20,-
Scouting Diemen das: EURO 4,-
dasring: EURO 2,-

Rekeningnummer

Het banknummer voor het ontvangen van contributies is: NL 48 INGB 0005 0026 10 ten name van Scouting Diemen te Diemen

Het banknummer voor het ontvangen van donaties voor de blokhut in het Diemerbos is: NL 03 INGB 0006 3270 82 ten name van Scouting Diemen te Diemen te Diemen