Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden

Facebook

Laatste Scam

Lees de laaste Scam digitaal
2016-11-04

Verjaardag

Vandaag jarig
Niemand
Binnenkort jarig
Melvin Wintjens (2 mrt)
Lynn Close (3 mrt)
Yke Magnee (4 mrt)
Mila Janssen (8 mrt)
Jarno van Haarlem (9 mrt)

 

Enige tijd na de oorlog (in maart 1946) startten in Amby enkele mensen met de scouting groep St. Paulus. Deze groep bestond kort na de oprichting uit 4 patrouilles, deze werden geleid door: Wiel Urlings, Jan Caelen, Jean Slangen en Bèr Willems, toen nog groepsleiders genoemd. Hun eerste kamp hielden ze op de dichtbij gelegen Amiërheij.

De Naam St. Paulus werd waarschijnlijk door de aalmoezenier aangedragen, omdat St. Paulus als vroegere tentenmaker de beschermheer is van reizigers en kampeerders. Ook toen al gebeurde dit allemaal in het "Patronaat" waar we nu nog steeds in vertoeven. Als Gemeentehuis had het gebouw al lang afgedaan, al woonde er toen wel de veldwachter met zijn gezin nog. Ons Hoofd Kwartier (H.K.) heeft, voordat het geheel tot onze beschikking kwam, ook nog voor de helft dienst gedaan als peuterschool. In 1976, het jaar van ons 30-jarig bestaan, werd het gehele gebouw grondig opgeknapt en feestelijk heropend. De verbouwing van het H.K. was een karwei dat vooral door medewerkers van de M.T.B. verricht werd. Uiteraard geholpen door de nodige ouders en vrienden van scouting. Met de opening van het vernieuwde H.K. haalden we zelfs de kranten. Twee jaar daarvoor zijn we samengegaan met de gidsengroep St. Lidwina. Deze draaiden hun club in de voormalige Marechaussee-kazerne op de Ambyerstraat Zuid, toen nog Kerkstraat geheten. Deze lag ongeveer tegenover kapper Ed Wintjens. Na het samengaan hebben zij nog een tijdje in deze kazerne club gedraaid, totdat deze afgebroken moest worden. Toen verhuisden de gidsen (en natuurlijk de kabouters en sherpa's), ook naar ons H.K. Dit samengaan van verkenners en gidsen was natuurlijk niet zomaar iets wat uit de lucht kwam vallen. Heel verkennend-en-gidsend-Nederland fuseerde tot SCOUTING-NEDERLAND. Dit fuseren had voor veel groepen ingrijpende gevolgen. Voor veel groepen betekende dit bijvoorbeeld, van de ene op de andere dag gemengd clubdraaien. En dat was in die tijd nogal iets.

In 1966 startte Wiel Claessen met de rowans, jongens van 14 tot 17 jaar. Tot deze tijd seniorenverkenners genoemd. Nu was er dus R.A. 166. Ditzelfde gebeurde ook met de oudere gidsen en deze groep noemt men binnen Scouting Nederland de sherpa's. In 1971, tijdens het 25-jarig jubileumfeest van Scouting Amby, werd onder leiding van Wiel Claessen door de groepsleider Jean Slangen, de Pivostam Ambiorix geïnstalleerd. 

 

Het mag duidelijk zijn dat er in de loop van de tijd een behoorlijk aantal activiteiten de revue gepasseerd zijn. Zowel financiële als ook scouting gewone. En dat sommigen het na al deze jaren nog steeds goed doen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat wij al meer dan 30 rommelmarkten georganiseerd hebben en dat de mensen van Amby al meer dan 40 maal onze oliebollen proeven.

Naast het draaien van club binnen de eigen speltakken, treden we ook meer naar buiten. Dit resulteerde in een scala van activiteiten welke in Amby zoal het daglicht hebben gezien. Te denken valt dam aan de talloze inzamelingsacties (zakjes en/of collecte bussen), opknapbeurten van de Amiërheij, kien avonden, w.c.-papier-verkoopactie, autowas actie, wijnverkoop, speurtochten door en voor Amby, Paradox (bijv. stutten in de mergelgroeves), organisatie Sinterklaasintocht, aanwezigheid bij Dodenherdenking en Processie en ga zo maar door.

In 1970 werd Amby geannexeerd door Maastricht. Eén van de negatieve gevolgen was het subsidiebeleid. De Pivo's bijvoorbeeld, kregen problemen met de financiering van hun kamp dat jaar omdat de subsidie lager uitviel dan begroot. De begroting was namelijk nog goedgekeurd door de gemeente Amby, maar Maastricht hanteerde andere verdeelnormen. Na een jarenlang gevecht tussen Scouting Amby en de gemeente Maastricht, gevoerd door Wiel Claessen (de toenmalige stam-adviseur), moest de gemeente toch over de brug komen met het voor Amby goedgekeurde geld .

Een van de weinige voordelen van de annexatie was, zoals je eerder hebt kunnen lezen, dat we hulp kregen bij de verbouwing van ons lokaal……….

Als hoogtepunt van al deze afgelopen jaren Scouting Amby, mogen we toch wel het feit noemen, zonder de andere vele dingen die we in al die jaren gedaan hebben te vergeten, dat we er samen in slaagden om in 1994 met maar liefst zo'n 50 leden en/of stafleden, deel te laten nemen aan de eerste Europese Jamboree (in Nederland). Deze Jamboree was een generale repetitie voor de Wereldjamboree welke een jaar later ook in Nederland zou plaatsvinden. Aan de Wereld Jamboree deden ongeveer 10 stafleden mee als medewerker en twee sherpa's als deelnemer.

Een jaar later, 1996, vierde Scouting Amby haar 50-jarig jubileum. Dit werd gevierd met diverse activiteiten. Zo was er een viering in de kerk, een reünie en het jubileumjaar werd afgesloten met een gezamenlijk groepskamp in Wiltz. De volgende jaren zouden met name in het teken staan van verbouwingen in en om het gebouw. Door de oplevering van de nieuwbouwwijk in onze achtertuin moesten wij ons sjorhok afbreken om plaats te maken voor een fietspad. Daarvoor in de plaats kregen we een stuk grond achter onze beide buren (studentenhuis en het toenmalige MIK).

In 1999 vond weer een Wereldjamboree plaats, ditmaal in Chili. Een viertal leden nam hieraan deel. Verder was 1999 het jaar van ‘stoppen of doorgaan’. Middels een brandbrief van het Stichtingsbestuur werden de ouders geattendeerd op diverse problemen waarmee Scouting Amby in die tijd worstelde. Deze Algemene Stichtingsvergadering staat nog altijd als drukst bezocht genoteerd. Door middel van enthousiaste ouders, nieuwe stafleden en gemotiveerde oudere speltakleden bloeide Scouting Amby daarna weer op. Dit leidde ertoe dat we in 2000 met een grote groep hebben deelgenomen aan de 1e Nationale Jamboree. Deze werd in Dronten gehouden. Het was een evenement met zo’n 10.000 andere scouts uit Nederland maar ook uit het buitenland. In hetzelfde jaar werd de nieuwbouwwijk officieel geopend. Scouting Amby was ook present tijdens het weekend. Voor het weekend hadden we via een sponsor een abseiltoren gesponsord gekregen. Daarmee presenteerden wij ons interactief naar de nieuwe buurt toe. Ook het gebouw werd onderhanden genomen, de vergaderruimte en keuken werden opgeknapt met hulp van enthousiaste ouders en stafleden.

Vervolgens werd het wat onrustig bij Scouting Amby. Dit had te maken met onze huisvesting. Ons huurcontract liep af en het Kerkbestuur (de verhuurder) wilde een aantal lokalen aan de voorzijde van het gebouw gaan gebruiken ten behoeve van hun nieuwe parochiebureau. Dit betekende dat wij het kabouterlokaal, onze pas opgeknapte vergaderruimte en de ruimte naast het herentoilet zouden verliezen. Dit was voor Scouting Amby onacceptabel. Er kwam na veel overleg geen schot in de zaak en uiteindelijk werd de ‘twist’ in mei 2002 bij de kantonrechter bepaald. Scouting Amby won en mocht nog minstens een jaar in het gebouw blijven. Uiteindelijk is een akkoord gesloten met het Kerkbestuur waardoor het verlies van de ruimtes een feit was. Voor Scouting Amby betekende dit aanpassingen aan de lokalen en clubdraaien, een nieuwe ingang en het verlies van ons groene hok. Maar ook hier hebben we ons samen doorheen geslagen. Ook bereikte ons in dat jaar het droevige bericht dat Jean Slangen (oprichter en oud-voorzitter) was overleden.

De volgende jaren werd de draad weer opgepakt en zo werd in 2004 een overeenkomst gesloten met het MIK over de verhuur van het Gidsenlokaal voor de buitenschoolse opvang doordeweeks. Ook vierden wij in 2004 het heuglijke feit dat onze grootste financiële actie, de rommelmarkt, haar 30e editie beleefde. Mede door een enthousiaste groep ouders blijkt deze markt nog altijd een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Verder werd er wederom ‘gesleuteld’ aan het gebouw. Door verschillende wetswijzigingen moest ons onderkomen brandveilig gemaakt worden. Dit betekende verbouwingen aan deuren, plafonds en opslaghokken. Tevens werd in 2004 de 2e Nationale Jamboree gehouden, ditmaal gehouden op een landgoed in het Brabantse Boxtel. Ook hier was Scouting Amby met een grote groep leden en stafleden vertegenwoordigd.

Hier gaat het verhaal op in de huidige tijd, maar zoals jullie hebben kunnen lezen is en blijft Scouting Amby volop in beweging. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook de komende decennia zo blijft, zodat we nog meerdere jubilea mogen vieren!