Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden

Facebook

Laatste Scam

Lees de laaste Scam digitaal
2016-11-04

Verjaardag

Vandaag jarig
Joost Mommers (61 jr.)

Binnenkort jarig
Jaimy Caus (20 apr)
Wil Brauers (21 apr)
Finn Adams (22 apr)
Manon Janssen (23 apr)
Isa Humblet (25 apr)

Laat jeuitdagen!  Meer vrijwilligers = Meer jeugdleden die kunnen genieten van scouting

 

Scouting Nederland

Scouting Nederland is, met meer dan 100.000 leden, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.

 

Scouting Amby

Onze vereniging is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Amby is een groeiende en bruisende vereniging. Onze vereniging is vanaf 2006 tot heden gegroeid van 70 naar 115 jeugdleden (+64%). Ook ons geweldig stafteam is in gelijke tred gegroeid van 15 naar 25 stafleden (+67%). Onze vereniging telt op dit moment 150 leden, stafleden, bestuursleden en ondersteunende vrijwilligers. 25 stafleden verzorgen wekelijks een uitdagend en veelzijdig programma voor ongeveer 115 jeugdleden binnen de eigen speltak maar ook met de hele groep. Twee maal per jaar gaan de scouts in binnen of buitenland op weekend en het hoogtepunt van het jaar is het zomerkamp. Bij Scouting Amby zijn het hele jaar tal van leuke en leerzame activiteiten te beleven. Tezamen met de ontwikkeling voor zowel jeugdlid als kaderlid en onze maatschappelijke rol maakt dat onze vereniging uniek is. Zo worden de Sinterklaas intocht in Amby, het carnavalsbal en de oliebollenactie (samen met de leiding) georganiseerd door onze jeugdleden. Scouting is uitdagend, avontuurlijk, samenwerking, ontwikkeling en bovenal heel gezellig!

 

Laat jeuitdagen!

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om bij Scouting Amby betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Bestuurstaken en ondersteunende taken

In onderstaand overzicht zijn alle bestuurs- en ondersteunende taken binnen onze vereniging in ‘geknipte’ vorm op een rijtje gezet. Een vrijwilliger kan één of meerdere taken uitvoeren. Eén taak kan ook door meerdere vrijwilligers worden uitgevoerd.

 

Binnen onze vereniging is er altijd plaats voor deskundige en enthousiaste vrijwilligers. Meer mensen maakt dat je meer klussen kunt verdelen en tot meer resultaten kunt komen.Veel handen maken immers licht werk.Meervrijwilligers = Meer jeugdleden die kunnen genieten van scouting.

 

Jaarlijks wordt binnen het bestuursteam gekeken wie welke taken uitvoert. Een bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar benoemd. Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en heeft ook 10 keer een gezamenlijk overleg met de leiding van de groep.

 

Wij bieden

·         Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren;

·         Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers;

·         Het opdoen van veel nieuwe contacten;

·         De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

 

Contact

Heeft u interesse in één of meerdere taken neem dan contact met ons op:

Groepsvoorzitter        Edgar Op den Camp   06-52474234  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris                    Eugène Bruijnen         06-55372882  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurslid                  Patrick Souren                        06-41458432  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of stuur een email naar:                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Laat jeuitdagen!  Meer vrijwilligers = Meer jeugdleden die kunnen genieten van scouting

 

Overzicht van alle bestuurstaken en ondersteunende taken.

 

Een vrijwilliger kan één of meerdere taken uitvoeren. Eén taak kan ook door meerdere vrijwilligers worden uitgevoerd.

 

Groepsvereniging (verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit scoutingspel)

 

 

Naam blok

Meerjarenplan

Beschrijving

Het schrijven en uitvoeren van een meerjarenplan. In het meerjarenplan

staat de koers van onze vereniging voor de komende jaren beschreven aan de hand van een aantal doelen. Het meerjarenplan richt zich op de lange termijn.

Taken

·   Het opstellen van het meerjarenplan en de bijbehorende doelen.

·   Het omzetten van het meerjarenplan naar een actielijst voor de komende jaren.

·   Regelmatig evalueren om te kijken of de doelen bijgestuurd moeten worden.

 

 

Naam blok

Jaarplan

Beschrijving

Het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan wordt de koers

van onze groepsvereniging voor het komende jaar beschreven aan de hand van een aantal doelen. Het jaarplan is afgeleid van het meerjarenplan. Het jaarplan richt zich op het lopende jaar.

Taken

·   Het opstellen van het jaarplan en de bijbehorende doelen.

·   Het omzetten van het jaarplan naar een actielijst voor het komende jaar.

·   Regelmatig evalueren om te kijken of de doelen bijgestuurd moeten worden.

 

 

Naam blok

Jaarverslag

Beschrijving

In het jaarverslag worden de resultaten beschreven van het jaarplan in het afgelopen

jaar. Het is een verantwoording van het bestuur naar de andere vrijwilligers en partners in de omgeving van onze vereniging.

Taken

·   De resultaten van het afgelopen jaar in een document verzamelen.

·   Dit document verspreiden/delen binnen de vereniging.

 

Naam blok

Vrijwilligersbeleid

Beschrijving

Vrijwilligersbeleid is het nadenken over vrijwilligers op lange termijn. De centrale vraag bij vrijwilligersbeleid is: hoe zorg je ervoor dat je over een jaar nog steeds voldoende

goede vrijwilligers hebt?

Taken

·   Bijhouden welke vrijwilligers in het komende jaar gaan vertrekken.

·   Redenen om te vertrekken uit de exit-gesprekken op een rij zetten en kijken welke zaken je kunt veranderen om vrijwilligers te behouden.

·   Een plan hebben liggen voor de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers.

·   Bijhouden welke wervingsmethoden werken en kijken welke andere mogelijkheden er zijn.

 

 

Naam blok

Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers

Beschrijving

Op groepsniveau is de groepsbegeleider verantwoordelijk voor het vervullen

van vacatures die in de groep ontstaan.

Taken

·   Het opstellen van een vacature.

·   Het verspreiden van de vacature.

·   Het voeren van intakegesprekken.

·   Het juist informeren van de nieuwe vrijwilliger over de functie.

 

 

Naam blok

Inwerken nieuwe vrijwilligers

Beschrijving

Op groepsniveau is de groepsbegeleider verantwoordelijk voor het inwerken

van nieuwe vrijwilligers.

Taken

·   Het opzetten en bijhouden van een informatiedocument met belangrijke contactgegevens en regels van de vereniging.

·   De nieuwe vrijwilliger koppelen aan een ervaren vrijwilliger die hem kan inwerken in zijn

nieuwe taken.

 

 

Naam blok

Begeleiding van vrijwilligers

Beschrijving

Op groepsniveau is de groepsbegeleider verantwoordelijk voor het

begeleiden van vrijwilligers in de groep.

Taken

·   Voortgangsgesprekken voeren met de huidige vrijwilligers om te kijken of deze nog op de juiste plek in de vereniging zitten.

·   Conflicten tussen vrijwilligers, of vrijwilligers en leden helpen oplossen.

·   Vrijwilligers aanmoedigen om zich te ontwikkelen binnen Scouting.

·   Afscheidsgesprekken voeren met vrijwilligers die vertrekken, zodat helder is waarom de vrijwilliger vertrekt.

 

 

Naam blok

Rooster van aftreden

Beschrijving

Het is voor bestuursleden in de statuten verplicht gesteld dat een bestuurslid

maximaal drie jaar voor een functie benoemd wordt. Om het aftreden van bestuursleden in goede banen te leiden, is een rooster van aftreden een handig hulpmiddel.

Taken

·   Rooster van aftreden opzetten en bijhouden.

·   Tijdig vervangers zoeken voor de mensen die gaan vertrekken (zie verder vrijwilligersbeleid en werving en selectie nieuwe vrijwilligers).

 

 

Naam blok

Ontwikkeling vrijwilligers

Beschrijving

Van Scoutingvrijwilligers wordt verwacht dat ze zich ontwikkelen. Een deel

van deze taken ligt bij de praktijkbegeleider die voornamelijk verantwoordelijk is voor de kwalificatie van de vrijwilligers. Van het bestuur wordt echter wel verwacht dat het een ontwikkelgericht klimaat schept, waarbij de vrijwilligers uitgedaagd worden om zich constant te ontwikkelen.

Taken

·   Vrijwilligers motiveren om zich te blijven ontwikkelen.

·   Vrijwilligers regelmatig vragen waarin ze zich willen ontwikkelen en hoe de groep daarbij kan helpen.

·   Het aantal kwalificaties in de gaten houden en de praktijkbegeleider waar nodig bijsturen.

 

 

Naam blok

Waardering uiten

Beschrijving

Mensen willen zich graag gewaardeerd voelen. Dat is met Scoutingvrijwilligers niet anders. Daarom is het belangrijk dat je de vrijwilligers laat zien dat ze gewaardeerd worden.

Taken

·   Vrijwilligers laten zien dat ze belangrijk zijn voor de vereniging (zie hiervoor ook de lijst van waarderingsmomenten bij het HRM-gedeelte op de website van Scouting Nederland), bijvoorbeeld door middel van het organiseren van een vrijwilligersbarbecue of het sturen van een verjaardagskaart.

·   Schouderklopjes uitdelen als je ziet of hoort dat iemand goed werk verricht.

 

 

Naam blok

Kwaliteit van het Scoutingspel

Beschrijving

Scouting staat of valt bij de kwaliteit van het Scoutingspel dat de jeugdleden

spelen. Daarom is het belangrijk dat het bestuur zorgt dat er een goed Scoutingspel aangeboden wordt.

Taken

·   Zorgen dat het aantal kwalificaties in de groep blijft groeien.

·   Deelnemen aan het speltak- en regiospeltakoverleg.

·   Het gespeelde spel regelmatig evalueren met leiding en/of evenementstaf.

 

 

Naam blok

Communicatie tussen speleenheden

Beschrijving

Het is belangrijk dat de verschillende speleenheden met elkaar

communiceren. De belangrijkste reden is het overvliegen van jeugdleden. Uit de resultaten van het programma Groepsontwikkeling blijkt dat Scouting de meeste jeugdleden kort na het overvliegen verliest als de speltakken niet goed op elkaar aansluiten.

Taken

·   Doorlopende leerlijn bespreken en uitvoeren.

·   De verschillende speleenheden op de hoogte brengen van de activiteiten.

·   Eén keer per jaar gezamenlijk de activiteiten doorspreken om te kijken waar raakvlakken liggen.

 

 

Naam blok

Veiligheid

Beschrijving

Ieder bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar vrijwilligers en

jeugdleden. Niet elk ongeval is te voorkomen, maar veel onveilige situaties kunnen voorkomen worden door structureel afspraken te maken over veiligheid.

Taken

·   Het thema ‘veiligheid’ (zowel fysiek als sociaal) bespreekbaar maken onder vrijwilligers.

·   De vrijwilligers ondersteunen met de juiste middelen om veilig te werken.

·   Fysieke en sociale veiligheid waarborgen.

 

Naam blok

Raad organiseren

Beschrijving

Het organiseren van een groepsraad (overleg tussen groepsbestuur en stafleden). Tijdens de groepsraad worden de doelen uit het jaarplan besproken en verzamelt het bestuur feedback van de vrijwilligers. Tevens kunnen vrijwilligers en ouders punten inbrengen om tijdens de vergadering te bespreken.

Taken

·   Stukken van de vorige raad tijdig verspreiden.

·   Iedereen uitnodigen die het recht heeft om aanwezig te zijn.

·   Agenda tijdig verspreiden.

 

 

Naam blok

Raad voorzitten

Beschrijving

Een groepsraad moet voorgezeten worden. Meestal doet de voorzitter van vereniging dit, maar dat hoeft niet.

Taken

·   De tijd bewaken.

·   Zorgen dat alle agenda punten besproken worden.

·   De orde houden.

·   Zorgen dat iedereen aan het woord komt.

 

 

Naam blok

Raad notuleren

Beschrijving

Tijdens de groepsraad worden er notulen gemaakt. Deze notulen dienen als

geheugensteun en verschaffen de afwezigen een verslag van de vergadering.

Taken

·   Het maken van notulen tijdens de vergadering.

·   Het actualiseren van de actie- en besluitenlijst

·   De notulen na de vergadering verspreiden onder alle mensen die daar recht op hebben.

·   Eventuele aanpassingen maken naar aanleiding van de feedback van de aanwezigen.

 

 

Naam blok

Post

Beschrijving

De inkomende en uitgaande post moet verwerkt worden door het bestuur. Het snel en adequaat beantwoorden van ingekomen poststukken en e-mail draagt bij aan een positief beeld van de vereniging.

Taken

·   Vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

·   Inkomende post doorzetten naar de juiste personen.

·   Uitgaande post (laten) bezorgen of meegeven aan de juiste personen.

·   Stukken voor vergaderingen tijdig versturen.

 

Naam blok

Gegevensbeheer (Scouts Online)

Beschrijving

Ieder bestuur is verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden

van de gegevens van de leden van de groep. Het juist gebruiken van Scouts Online maakt dat het makkelijker is om jeugdleden en vrijwilligers te vinden en contributie te innen.

Taken

·   Invoeren van nieuwe leden in Scouts Online.

·   Bijwerken van huidige leden in Scouts Online.

·   Zorgen dat deze gegevens up-to-date zijn.

·   Het inventariseren en coördineren van de overvliegers

·   Het tijdig leveren van benodigde gegevens uit de ledenadministratie voor het clubblad de SCAM

 

 

Naam blok

Documentenbeheer en interne communicatie

Beschrijving

Een belangrijk onderdeel van interne communicatie is het toegankelijk zijn en beheren van alle relevante documenten. Binnen onze vereniging wordt gebruik gemaakt van dropbox om zodat iedereen toegang heeft tot zijn relevante documenten

Taken

·   Het onderhouden en verfijnen van de documentenstructuur/-opzet.

·   Actualiseren, aanvullen en beheer van documenten.

·   Opzet en beheer HHR

·   Opstellen van (voorbeeld)documenten /-formats ter ondersteuning voor het scoutingspel en de interne communicatie

 

Naam blok

Coördinator clubblad SCAM

Beschrijving

Het coördineren van de totstandkoming van het clubblad de SCAM in samenwerking met de andere redactieleden. Het clubblad heeft naast een informatieve functie ook meerwaarde omdat jeugdleden schrijversvaardigheden ontwikkelen en de onderlinge betrokkenheid wordt verstevigd.

Taken

·   Coördineren en bewaken voortgang waaronder redactionele werkzaamheden, printen adresetiketten, tijdige bezorging van de SCAM

·   Stimuleren kader- en jeugdleden om kopy aan te leveren met als doel een professioneel en informatief clubblad

·   Review opmaak en inhoud SCAM

 

 

Naam blok

Website beheren

Beschrijving

Het beheren van de website om potentiële leden te informeren, de huidige

leden op de hoogte te houden van nieuwtjes en aanwezig te zijn op het web

Taken

·   De website up-to-date houden.

·   Regelmatig nieuwsupdates maken.

·   Contact met de webhost onderhouden.

 

 

Naam blok

Facebook pagina beheren

Beschrijving

Het beheren van de facebookpagina om jeugdleden, ouders, oudleden en vrienden van scouting te informeren en op de hoogte te houden van nieuwtjes en onze vereniging op social media positief uit te dragen.

Taken

·   De facebookpagina up-to-date houden.

·   Regelmatig nieuwsupdates maken.

 

 

Naam blok

Communicatie met media

Beschrijving

Leuke en leerzame programma’s verzorgen voor onze jeugdleden is geweldig en de kern van onze vereniging. Het is natuurlijk prachtig om dit ook met de buitenwereld te delen en nog meer jeugdleden en vrijwilligers te laten zien wat wij doen en te enthousiasmeren voor scouting.

Taken

·   Op regelmatige basis stukjes in Amyerproat en andere (lokale) bladen plaatsen naar aanleiding van activiteiten of voor financiële acties.

·   Zorgdragen voor een professionele huisstijl

 

 

Naam blok

Communicatie ouders

Beschrijving

Communicatie met de ouders blijkt uit onderzoek binnen Scouting erg

belangrijk te zijn.

Taken

·   Ouders op de hoogte brengen van de activiteiten die zij en hun kinderen (kunnen) bijwonen.

·   Ouders op de hoogte brengen hoe hun kinderen het doen tijdens de activiteiten.

·   Ouderavond organiseren.

·   Ouders betrekken bij het Scoutingspel.

 

 

Naam blok

Communicatie groep en beheerstichting

Beschrijving

Scouting Amby heeft een beheersstichting die verantwoordelijk is voor de randvoorwaardelijke zaken zoals financiën, gebouw en materiaal en een groepsvereniging die invulling geeft aan het scoutingspel. Beide

besturen zullen de werkzaamheden regelmatig met elkaar moeten afstemmen. Deze afstemming is nodig om ervoor te zorgen dat er een zo goed mogelijk Scoutingspel aangeboden kan worden.

Taken

·   Aanschaf van duurzame middelen begroten en bepalen welke middelen nodig zijn.

·   Afspraken omtrent externe verhuur en gebruik door Scouting maken en evalueren.

 

 

Naam blok

Communicatie regio Maastricht en Mergelland

Beschrijving

Communicatie tussen de regio en de groep is belangrijk om ervoor te zorgen

dat de regio de groep optimaal ondersteunt. Daarnaast is de regio afhankelijk van vrijwilligers uit de groepen om de regioactiviteiten te organiseren.

Taken

·   Bijwonen van het speltakoverleg.

·   Bijwonen van de regioraad.

·   Helpen opzetten van regioactiviteiten.

·   Uitwisseling tussen groepen bewerkstelligen.

 

 

Naam blok

Communicatie met lokale ondernemers en/of andere verenigingen

Beschrijving

Contacten leggen met lokale ondernemers en andere verenigingen kan veel voordelen opleveren. Denk aan sponsoring van activiteiten, uitjes naar interessante bedrijven in de omgeving of tijd van professionals voor de vereniging.

Taken

·   Scouting in een positief daglicht stellen in de omgeving van de groep.

·   Sponsoring voor (groeps)activiteiten regelen.

·   Interessante uitjes organiseren naar lokale bedrijven.

 

 

Naam blok

Communicatie met de overheid

Beschrijving

Als bestuur ben je verantwoordelijk om contacten met overheid te

onderhouden. Voor de groep zal dit vooral contact met de gemeente en de brandweer zijn.

Taken

·   Contact leggen met verantwoordelijke afdelingen van de lokale overheid.

·   Contact onderhouden met de lokale overheid.

·   Plannen tijdig doorspreken om zo de benodigde vergunningen voor (ver)bouw of

evenementen te krijgen.

·   Subsidies of andere sponsoring van de lokale overheid binnenhalen.

·   Scouting in een positief daglicht stellen in de omgeving van de groep.

 

Beheersstichting (voorwaardenscheppend en verantwoordelijk voor financiën, gebouw, materiaal)

 

 

Naam blok

Huisvesting

Beschrijving

Iedere groep heeft een vorm van huisvesting nodig voor het spel, maar ook

voor de documenten en bezittingen van de groep. De beheersstichting is verantwoordelijk voor de huisvesting van de groep.

Taken

·   Zorgen dat de huisvesting voor de activiteiten gewaarborgd is.

·   Afspraken maken met verhuurder of huurders.

·   Afspraken met de verschillende speleenheden maken.

·   Onderhoud van het gebouw.

 

Naam blok

Materiaalbeheer

Beschrijving

Iedere groep heeft spelmateriaal tot zijn beschikking voor de opkomsten, weekenden en kampen. De beheersstichting is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en veiligheid van deze materialen.

Taken

·   Het controleren van de spelmaterialen.

·   Onderhoud plegen waar nodig.

·   Het uitlenen, controleren en innemen van materiaal

·   Een uitleenagenda bijhouden.

 

 

Naam blok

Beheer foto, film en documenten archief

Beschrijving

Scouting Amby bestaat bijna 70 jaar. Gedurende die tijd zijn natuurlijk veel kostbare en dierbare herinneringen op beeld en in documenten bewaard gebleven. Het zou prachtig zijn om jonge jeugdleden op verschillende vormen en manieren kennis

Taken

·   Beheer van het archief zodat dit ook voor toekomstige generaties bewaard blijft.

·   Meer structuur aanbrengen en toegankelijk(er) maken van het verzamelde materiaal zodat bijvoorbeeld oude foto’s via facebook kunnen worden gedeeld met de huidige leden en oud-leden

·   Organiseren van bijeenkomsten met oud-leden om prachtige herinneringen op te halen en te delen

 

Naam blok

Begroting

Beschrijving

Aan het begin van elk jaar wordt een begroting gemaakt waarin inkomsten en uitgaven voor het komende jaar in kaart gebracht worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Taken

·   Inkomsten van het afgelopen jaar omzetten naar een inschatting van inkomsten voor het komende jaar.

·   Uitgaven voor het komende jaar inschatten en kijken wat de speleenheden nodig hebben.

·   Indien nodig contributievoorstellen uitwerken en voorleggen

·   De verwachte inkomsten en uitgaven samenvoegen tot een begroting.

 

 

Naam blok

Voeren administratie en budgetten beheren

Beschrijving

het beheren van het budget dat direct onder het bestuur valt en het

begeleiden van de andere budgetverantwoordelijken.

Taken

·   Beheer van rekeningen en contanten

·   Geld beschikbaar maken voor de juiste speleenheden en bewaken ontvangst van afrekeningen

·   Budgetoverzichten bijhouden en weten hoeveel er nog beschikbaar is.

·   Budgetverantwoordelijken waar nodig begeleiden bij het maken van hun

·   Begroting en/of afrekening.

·   Beheren financieel archief

·   Zorgen voor een goed verzekeringsbeheer van de groep

 

 

Naam blok

Contributie-inning

Beschrijving

Eén maal per kwartaal innen van de contributie op basis van de gegevens volgens de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt gevoerd in het landelijk systeem van Scouting Nederland. Hieraan is een aparte module gekoppeld voor de contributie-inning.

Taken

·   Beheer machtigingen

·   Inning contributies via ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland

·   Contact onderhouden met de verantwoordelijke gegevensbeheerders per speltak

 

 

Naam blok

Financieel jaarverslag

Beschrijving

Het financiële deel van het jaarverslag waarin de begroting van het afgelopen jaar verantwoord wordt. Dit is een verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Taken

·   Het opstellen van de jaarrekening.

·   Verschillen tussen de begroting en de jaarrekening verantwoorden.

·   Zorgen dat de het financieel jaarverslag bij het jaarverslag gevoegd wordt.

·   Afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekker