We hebben allerlei leuke vacatures!
Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Spreek dan één van de leid(st)ers aan of neem 
contact op met het secretariaat (035-5422211). 

Groepsbegeleid(st)er

Korte taakomschrijving: werven en begeleiden van de vrijwilligers.
Lees meer: https://www.scouting.nl/scoutingacademy/groep/voor-groepsbegeleiders
Tijdsbesteding: 1/2 dag per maand (mag ook meer :-)
Plaats in de organisatie: je maakt onderdeel uit van het groepsbestuur.

Kascommissie lid

Korte taakomschrijving: controleren van de boekhouding van de groep.
Tijdsbesteding: 1 uur in het jaar.
Plaats in de organisatie: geen; je vormt, samen met nog iemand, een onafhankelijke commissie.

Penningmeester

Korte taakomschrijving: voeren van de boekhouding van de groep, innen van contributie, controleren boekhouding speltakken, opmaken financieel jaarverslag.
Tijdsbesteding: 1/2 dag per maand.
Plaats in de organisatie: je maakt onderdeel uit van het groepsbestuur.
Handig te weten: er wordt gewerkt met het boekhoudpakket Conscribo; de speltakken registreren zelf hun uitgaven en inkomsten.

Leid(st)er welpen

Korte taakomschrijving: verzorgen van het programma voor de kinderen; zo mogelijk mede organiseren van kampjes.
Tijdsbesteding: minimaal 1/2 dag per maand.
Plaats in de organisatie: je maakt onderdeel uit van het speltakteam.

Leid(st)er scouts

Korte taakomschrijving: verzorgen van het programma voor de kinderen; zo mogelijk mede organiseren van kampjes.
Tijdsbesteding: minimaal 1/2 dag per maand.
Plaats in de organisatie: je maakt onderdeel uit van het speltakteam.

Fondsen/donateur werver

Korte taakomschrijving: zorgen voor inkomsten voor de nieuwbouwplannen van de Merhula.
Tijdsbesteding: minimaal 1/2 dag per maand.
Plaats in de organisatie: je maakt onderdeel uit van de nieuwbouw commissie.