Nieuwsbrief Merhula Nieuwbouw - nummer 1 - Februari 2019

Aan alle leden van de Merhula en hun ouders/verzorgers,

Jullie hebben net de algemene nieuwsbrief ontvangen van de Merhula, met vooral veel informatie over activiteiten, kampjes en dergelijke daarin. In deze nieuwsbrief even aardig wat informatie over ons clubhuis.

 

Duidelijk is dat we op aangeven van de nieuwe eigenaar van het paleis van de huidige plek weg moeten. Het goede nieuws is dat we mogen verhuizen naar een groter perceel iets verderop langs het pad. Daar kunnen we een beter en groter clubhuis bouwen! Er is in de afgelopen paar jaar al veel overleg geweest binnen en vanuit de bouwcommissie. Het wordt hoog tijd dat jullie hierover geïnformeerd worden, want we gaan het nieuwe clubhuis samen mogelijk maken. Vergeet daarom vooral de tekst bij punt 4 en punt 6 niet te lezen, want daar krijg je alvast ideeën over wat jij kunt doen.

 1. Waar komt het gebouw?

De nieuwe eigenaar van het paleis, Made by Holland, heeft een stuk grond geruild met Staatsbosbeheer. Op de grond van Staatsbosbeheer worden huizen gebouwd en het stuk grond dat Staatbosbeheer krijgt ligt achter ons bestaande clubhuis langs het huidige hek.

 

Ons nieuwe clubhuis komt net binnen het hek in of in de buurt van een grote kunstmatige droogstaande vijver (binnen de blauwe lijnen op de kaart) Die vijver werd vroeger alleen van water voorzien als er paardenrennen waren, zodat de renners door of over de vijver moesten springen. De vijver staat normaliter droog.

Het nieuwe clubhuis staat dus iets verder van de weg. Dat betekent  dat we iets gaan doen aan de verlichting langs het pad, zodat daar ook op winterse dagen’s avonds en ’s morgens vroeg goed naartoe gelopen kan worden.

image.png

 1. Hoe ziet het nieuwe gebouw eruit?

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt. Zie onderstaand plaatje.

Het definitieve ontwerp kan nog sterk veranderen. 

Dit hangt onder meer af van:

 • de precieze plek waar gebouwd zal worden
 • wat in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk is
 • de beschikbare financiële middelen.

Kortom, de bouwcommissie is daar nog mee bezig.

De wens is in elk geval om minstens 3 lokalen in plaats van de huidige 2 te realiseren, plus een leidingvertrek, een ruimere keuken, grotere opslagruimte en wat meer/betere sanitaire voorzieningen. Mocht de financiering het toelaten, dan zit een kelder met een hele grote ruimte ook in de plannen.

Voorlopige indeling:

 • links en rechts: speltak-lokalen
 • midden boven: keuken
 • daaronder links en rechts: natte ruimtes
 • daaronder: entree-hal
 • plan is om links en rechts van de keuken een overkapping te hebben, zodat je daar lekker droog kunt zitten
 • verder is er een trap naar een zolder en naar de kelder, waar o.m. bergruimte is en een zaal voor grote activiteiten.
 • buiten komt uiteraard een kampvuurkuil en we nemen de 'fietsenstalling' met picknicktafels en het houthok natuurlijk ook mee.

image.png

 1. Hoeveel kost het nieuwe gebouw?

Er is een voorlopige begroting gemaakt.

Daarbij kwamen we uit op een bedrag tussen 250.000 en 300.000 euro.

Dit bedrag kan sterk variëren afhankelijk van de uiteindelijke wensen m.b.t.

 • omvang van het gebouw
 • voorzieningen (meer/minder toiletten, wel/geen internetaansluiting, etc.)

Momenteel wordt het voorlopige ontwerp voorgelegd aan enkele aannemers, die een betere inschatting kunnen maken van de kosten.

Als we alle indicaties binnen hebben, zal er een definitief ontwerp gemaakt worden.

image.png

 1. Hoe betalen we het gebouw?

We zullen alle mogelijke manieren moeten vinden om het gebouw te bekostigen.

De bouwcommissie is al bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden.

Elke hulp die we hierbij krijgen is echter van harte welkom!

Er wordt gekeken naar:

 • geldverdien-acties van de eigen groep
 • werven van donateurs en sponsors
 • aanvragen indienen bij de legio fondsen die er zijn
 • het oprichten van een club van 100 (mensen die minimaal een bepaald bedrag bijdragen)
 • andere manieren van crowdfunding
 • het zelf uitvoeren van werkzaamheden.

Er is een klein startkapitaal dat is ondergebracht bij de Stichting Merhula.

De bouw valt onder verantwoording van de stichting.

De vereniging Merhula is in feite de 'huurder' of 'gebruiker' van het gebouw van de stichting.

 1. Wanneer gaat het gebeuren?

Als het goed is wordt rond deze periode in de gemeenteraad een notitie vastgesteld waarmee alle acties starten voor een aanpassing van het bestemmingsplan. Daarin worden allerlei elementen, zoals natuurwaardes, verkeersdruk, historische waardes, benoemd. Men hoopt dat eind 2019 de gemeenteraad kan instemmen met dat bestemmingsplan. Dan zal in 2020 begonnen worden met de huizenbouw.

Het zou mooi zijn als ook wij dan klaar zijn voor de hele verhuis/nieuwbouw-actie.

2019/2020 besteden we dan aan het werven van fondsen en maken van gedetailleerde bouwplannen, en dan in 2020/2021 bouwen. We moeten dus snel aan de slag.

 1. Kun jij helpen?

Jazeker! Je kunt op verschillende manieren helpen!

Vele handen maken licht werk!

Er is hulp nodig om geld binnen te krijgen, maar ook met alle andere voorbereidingen en de bouw zelf:

 • Je kunt lid worden van de club van 100. Daar volgt later meer nieuws over.
 • Je kunt sponsors of donateurs aandragen. 
 • Je kunt fondsen aandragen.
 • Je kunt bedenken hoe jij de komende tijd met jouw speltak / de speltak van jouw kind(eren) geld kunt verdienen voor het nieuwe clubhuis.
 • In overleg met de leiding kun je die ideeën vervolgens uitvoeren. Het geld dat wordt verdiend, zetten we meteen op een aparte rekening voor de bouw.
 • Je kunt deel uitmaken van de bouwcommissie. 
 • Je kunt je opgeven om (ad hoc) te helpen met bouwklusjes, als het zover is.

Zie je kans om een steentje bij te dragen? Laat het ons weten.

Met hartelijke scoutgroet,

de bouwcommissie:

- ouders: Arno, Gert (tevens groepsvoorzitter), Kees en Sander (tevens gebouwbeheerder)

- bestuurslid: Alvro (Ad)

- en wat meer op de achtergrond Keet Kleur (Annebeth), Noa (Sandra) en Jan Willem.