ROVERSCOUTS
17-21 jaar

Opkomsttijden:

Vrijdagavond 20.00- 22.00 uur 1x maand

Locatie:

Guy blokhut of Scoutcentrum

 

 

De jongerentak bestaat uit jongeren, meisjes en jongens van 17 tot ongeveer 23 jaar. Tweewekelijks komen deze jongeren bij elkaar om diverse activiteiten te ontplooien. De leden van de jongerentak verzinnen en organiseren zelf hun activiteiten.

In tegenstelling tot de explorers kent de stam geen leiding die programma's aanreikt en begeleidt. De leden laten zich bij het maken van hun programma natuurlijk leiden door hun eigen behoeften en interesses. Scouting-activiteiten hoeven dan ook niet altijd de boventoon te voeren. De stam doet aan pionieren of kaart en kompas, als zij daar zin in heeft. Net zo goed kan de stam naar de film gaan, klussen in het scouting gebouw aanpakken of een groot spel voor de kabouters of verkenners maken.

Jongeren tussen de 17 en 23 jaar hebben vaak de behoefte op eigen houtje dingen te ondernemen, zonder ouders en andere begeleiding. Scouting geeft hen die mogelijkheid, om op die manier een beetje bij te dragen aan de groei naar zelfstandigheid. Stap voor stap kunnen stamleden, naarmate ze ouder worden en ervaring krijgen in diverse werkzaamheden, hun eigen bekwaamheden gebruiken binnen deze speltak. Bovendien staat het plezier in het stamwerk voorop: het sociale aspect is erg belangrijk.

Dikwijls is de stam projectmatig bezig. Een paar weken achter elkaar wordt een bepaalde klus ter hand genomen. Het overgrote deel van de stam bestaat uit leden die eerst bij andere speltakken van de groep hebben gezeten of daarin weer actief zijn als leid(st)er.

De stam kent de zogeheten stamadviseur. Dat is iemand die, om het kort te zeggen, de continuïteit van de stam waarborgt. Hij of zij zorgt ervoor, dat gemaakte afspraken worden nagekomen, dat iedereen op de hoogte is van de afspraken die zijn gemaakt en hij of zij is degene, bij wie men alle informatie over de stam kan krijgen.

 

 

Meer informatie? Zie de contactgegevens op de website

Zie de speciale website van de roverscouts.


Laatste aanpassing: 25 nov 2018