Stichting bestuur


Het Stichtingbestuur van de Jacob Valcke groep Goes.

Zoals elke stichting heeft ook scoutinggroep Jacob Valcke een bestuur. Dit Stichtingbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en algemene leden. Dit zijn in het algemeen ouders van de (jeugd-) leden. Daarnaast is er een voorzitter van de groepsraad, een spelleider en een of meerdere leidinggevende(n) van alle speltakken. Dit zijn allen leden (leidinggevenden) van de groep.

Het Stichtingbestuur heeft als taak om zowel financiële als sociale zaken te regelen. Bij de financiële zaken is sprake van het beheer van eigendommen en materialen, zoals het clubgebouw, de vletten, de tenten en andere spullen die nodig zijn om de groep draaiende te kunnen houden. Sociale zaken die geregeld worden door het Stichtingbestuur zijn het ondersteunen van de leiding tijdens opkomsten en kampen, zoals communicatie, veiligheid en hygiëne voor al de leden. Ook treedt het bestuur op als contactadres voor het thuisfront bij kampen.

Verder houdt het Stichtingbestuur contact met alle instanties die betrokken (kunnen) zijn bij de groep. Dit kan de overheid zijn, maar ook andere scoutinggroepen. Ook zorgt het Stichtingbestuur voor het bewaken van de plaats van de groep in de maatschappij. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen als drank/drugs en gezondheid. Verder organiseert het Stichtingbestuur activiteiten zoals fondsenwerving, ouderbijeenkomsten en verdere aanverwante activiteiten.

Het Stichtingbestuur is dus een belangrijk onderdeel in de scoutinggroep Jacob Valcke.
Om de Jacob Valcke draaiende te houden is een bestuur nodig dat weet wat er gaande is in de groep. Ouders vertrouwen hun kind toe aan de Jacob Valcke groep. Daarnaast worden deze kinderen (leden) ouder, waardoor ouders uit het bestuur stappen. Om de hierboven genoemde taken te verwezenlijken is daarom steeds vernieuwing van het huidige bestuur nodig. Hierbij doen wij een beroep op de ouders van de huidige leden of andere mensen die zich nog steeds betrokken voelen bij de scoutinggroep. Dit zijn namelijk de aangewezen personen om de hierboven genoemde taken op zich te nemen en te verwezenlijken!

Het Stichtingbestuur komt ongeveer 4 keer per jaar samen om de stand van zaken met elkaar door te nemen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande.

Namens het Stichtingbestuur

Vul even het formulier in als je vragen hierover hebt..