Scoutinggroep de Havik
Groningen

De Havik is in 1923 opgericht als een jongerengroep en in 1925 aangesloten bij de Nederlandse Padvindersvereniging (NPV). Later is de NPV in Scouting Nederland opgegaan. In 1998 vierden wij ons 75-jarig bestaan met een groots feest voor alle leden en oudleden.

Scouts aktief rondom
de Blauwe Borg

De tekening is ook te koop
op A3-formaatDinsdag 14 maart 2000,