NaWaKa 2018

Wat is het?

NaWaKa is het Nationaal Water Kamp van de waterscouting, wat eens in de 4 jaar gehouden wordt. Het is een zomerkamp voor alle waterscoutinggroepen uit Nederland. Daarnaast zijn er altijd enkele buitenlandse groepen te gast op dit evenement. Dit betekent dat er ongeveer 5.000 waterscouts spellen en wedstrijden met en tegen elkaar zullen spelen. Bovendien is dit dé kans om andere groepen te leren kennen en geweldige vrienden te maken. Het NaWaKa heeft een goede landelijke bekendheid, sinds het kamp altijd geopend wordt door koningin Máxima, iedere kampdag in het journaal komt en het afsluit met een spectaculaire vlootschouw! Naast alle wedstrijden en spellen hebben de leden natuurlijk ook genoeg vrije tijd. Op het Centrale Plein worden diverse activiteiten aangeboden, waaronder een internetcafé, knutselhoek, swaptent, scoutshop, bioscoop, supermarkt, museum en nog veel meer! Ook krijgt iedere deelnemer een kledingpakket van het NaWaKa met daarin o.a. een T-shirt en insignes.

Alle scoutinggroepen worden ingedeeld in verschillende subkampen. Vanuit deze subkampen worden activiteiten en informatie ter beschikking gesteld voor de deelnemers. Ieder subkamp heeft bovendien een eigen naam en kleur.


Wanneer?


Het volgende NaWaKa zal plaatsvinden van 6 t/m 15 augustus 2018 op het splinternieuwe Scoutinglandgoed Zeewolde! Op www.scoutinglandgoed.nl kun je de impressies van het terrein zien. Op welke data het kamp plaatsvindt, zal binnenkort bekend gemaakt worden. Net als voorgaande jaren duurt ook komend NaWaKa 10 dagen. De Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart zullen het volledige kamp meedoen. Het NaWaKa voor de Dolfijnen is slechts een van deze twee weken, dit i.v.m. de leeftijd van de kinderen. Halverwege het NaWaKa zijn de wisseldagen voor de Dolfijnengroepen; houd deze data dus vrij in uw agenda! Op zaterdag zal er traditiegetrouw een opendag/ouderdag zijn. Dit is voor u de kans om samen met uw kind het kampterrein te verkennen en een stukje NaWaKa te beleven. De praktische kant van deze open dag is meestal het schone kleding meebrengen en de vuile was mee terug naar huis nemen.


Inschrijven


Het NaWaKa wordt georganiseerd door Scouting Nederland. Deze organisatie moet inkopen doen, verzekeringen regelen, het kampterrein inrichten, activiteiten creëren en nog veel meer. Scouting Nederland moet daarom bijtijds een beeld hebben welke scoutinggroepen komen en met hoeveel deelnemers. Om deze reden zijn er strikte inschrijfdata vastgesteld. Hierop hebben wij als Grevelingengroep geen invloed. Inschrijfdata worden noodgedwongen zeer strikt gehanteerd. Te laat inschrijven is dus helaas niet mee op kamp. De voorinschrijving voor het NaWaKa zal 1 september. Wanneer de definitive inschrijving is wordt later bekend gemaakt; hier zullen de leden t.z.t. bericht over ontvangen.


Kosten


De kampprijs voor de Zeeverkenners en Wilde Vaart bedraagt €285,- voor de 10 dagen NaWaKa. Aangezien de Dolfijnen slechts een week kamp hebben valt hun kampprijs lager uit, namelijk €140,-. Deze kampprijs gaat voor onze groep nog iets omhoog i.v.m. de vaarkosten van en naar het kampterrein. De bovengenoemde prijzen zijn dus de minimumkosten. Deze kampprijs is nog exclusief de vaarkosten voor de Zeeverkenners en Wilde Vaart en hangt ook af van het totaal aantal deelnemers van onze groep. Onze doelstelling is dat het kampgeld voor onze leden rond de € 200,- ligt. Wij gaan daarom op zoek naar sponsoren en organiseren financiële acties om de kampkosten voor het NaWaKa te drukken en daardoor de totale kampprijs laag te houden. Als u iemand of een bedrijf kent die ons wil sponsoren zouden wij dat zeer op prijs stellen.


Aanvullende informatie


In de loop van dit seizoen zullen wij meer informatie over het kamp ontvangen, waaronder de kampdata. Uiteraard zal er een ouderavond georganiseerd worden in het teken van dit geweldige kamp. Hier wordt o.a. uitleg geven over de inrichting van het kampterrein, de aanwezige voorzieningen, activiteiten en de interactie met andere groepen. De ouderavond zal in januari 2018 plaatsvinden. De definitieve datum volgt zo snel mogelijk. Wij – de stafleden – hebben al enkele NaWaKa’s meegemaakt in de tijd dat wij zelf jeugdleden waren en we kunnen met gemak zeggen dat het NaWaKa een unieke ervaring is, die je je hele leven bijblijft. We benadrukken dus dat het NaWaKa een hoogtepunt van je scoutingtijd is. Het is dus een kamp dat niet gemist mag worden!


Programma


Nawaka is van 6 - 15 augustus 2018 op Scoutinglandgoed Zeewolde. (De welpen draaien Nawaka voor de helft mee en hiervoor kunnen groepen zich t.z.t. inschrijven voor shift 1: 6 - 10 augustus 2018 of shift 2: 11 - 15 augustus 2018.) De activiteiten zelf worden op drie manieren aangeboden:

  1. centraal programma

  2. subkamp programma

  3. inloopactiviteiten op de centrale markt


Centraal programma


Het centrale programma bevat een aantal standaardelementen en de momenten waarop zij plaats vinden zijn vooraf bepaald. Deze activiteiten zijn in ieder geval:

  1. Centrale opening

  2. Wedstrijden

  3. Hikes

  4. Actie

  5. Feestavond

  6. Gondelvaart

  7. Centrale sluiting


Inloopactiviteiten op de centrale markt


De centrale markt wordt een aantrekkelijke plek met horecavoorzieningen en andere faciliteiten waar deelnemers graag naar toe willen komen. Op de centrale markt worden diverse inloopactiviteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn een groot deel van de dag vrij te bezoeken, ook in het weekend. De inloopprogramma’s staan primair in het teken van ontwikkeling, samenspel en de mogelijkheid voor de deelnemers om op individuele basis activiteiten te ondernemen of samen met vrienden of vriendinnen. De centrale markt wordt het bruisende hart van het kamp. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te werken met Radio Scout FM. Ook worden diverse externe organisaties uitgenodigd voor een bijdrage aan de invulling van de centrale markt.


Meer informatie volgd op Nawaka.scouting.nl

Quick links

Speltakken

Verhuur

CWO

Grevelingengroep

Brouwershaven