groep     geschiedenis     1966 1969 oprichting

1966  oprichting Groep

Als de Albert Schweitzer GROEP in april 1966 wordt opgericht om in Breda-Noord, met inbegrip van de St. Jozefparochie, het spel van verkennen gestalte te geven, beschikt de groep over het toenmalige hoofdkwartier van de Sint Jozefgroep.

Er zijn twee welpenhordes, twee verkennergroepen en een rowanafdeling.
Door ruimtegebrek wordt ook gebruik gemaakt van de kelder van het parochiehuis Christus Koning in de Belcrum.
In de oprichtingsvergadering kiezen Leo Quaijtaal sr, Jan van Beers, Wim van Abeelen en aalmoezenier van Bilzen voor de naam Albert Schweitzer.
De Albert Schweitzer Groep kent aanvankelijk de volgende onderdelen:
Kayserberggroep (naam geboorteplaats Albert Schweitzer)
Lambarenegroep (zendingspost in Gabon)
Afrikahorde
Ogangahorde (rivier in Gabon)
Rowanafdeling 164

1969  oprichting Stichting

De STICHTING Albert Schweitzer Groep wordt officieel opgericht op  25 augustus 1969.