Het script mail-a-form.cgi kan gebruikt worden om een invul-formulier op je pagina op te nemen.

Als "FORM ACTION" vermeld je: http://users.scoutnet.nl/cgi-bin/mail-a-form.cgi en als "METHOD": POST

In je formulier moeten de volgende velden staan:

Voor de volledigheid: deze velden moeten aan mail-a-form.cgi doorgegeven worden maar ze kunnen voor de bezoeker verborgen blijven, bv:

<input name="to" value="webmaster@scoutnet.nl" type="hidden">
<input name="subject" value="Feedback form" type="hidden">

De volgende velden zijn mogelijk maar niet verplicht:

Alle overige variabelen worden als tekst aan het verzonden formulier toegevoegd in de vorm

variable1 = ingevulde waarde
variable2 = ingevulde waarde

Om te voorkomen dat het formulier misbruikt wordt voor het versturen van "spam" en anonieme e-mail, is het formulier dichtgezet voor gebbruik buiten de scoutnet.nl/scouting.nl domeinen. Alleen aan adressen in die eigen domeinen kan mail gestuurd worden. natuurlijk kan jouw ScoutNet adres dan weer forwarden naar een adres op een eigen domein of zo iets.


Als voorbeeld kan je naar dit formulier kijken (elke browser heeft wel een knop om de HTML-sourcecode te bekijken, toch ?)

Aan:
(verplicht invullen gebruik je eigen adres om te testen)
Van:
(verplicht invullen !!)
Waar gaat dit mailtje over ?
En dan nog maar wat andere mogelijkheden:
Bent u lid van Scouting ? Ja Nee
Zo ja, bij welke speltak (meerdere keuzes mogelijk)
Bevers
Kabouters / Welpen / Esta's
Scouts
Explorers
Jongeren

Druk op een van deze twee knoppen :
of